Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TS21SP Suuhygienistin tutkinto-ohjelma

Opintojaksotaulukko

Koodi Nimi 1 S 1 K 1 KS 2 S 2 K 3 S 3 K 4 S 4 K
 
Perusopinnot
Sosiaali- ja terveysalan yhteiset opinnot
4 STYOP01 Oppijana korkeakoulussa 5                
4 STYAS02 Asiakas ja ammattilainen sote-palveluissa 5                
4 STYEN02 English in Social and Health Care and Intercultural Communication   5              
4 STYTU02 Tutkin, oivallan, kehitän           5      
4 STYSV02 Svenska i social och hälsovård och kundvänligt samspel           5      
4 STYTY01 Työyhteisötaidot, työhyvinvointi ja yrittäjyys               5  
 
Ammattiopinnot
Pakolliset ammattiopinnot
4 TSSUUPE2 Suun terveydenhoitotyön perusteet 5                
4 TSANFY1 Anatomia ja fysiologia 5                
4 TSSUVA1 Suun terveyteen vaikuttavat tekijät 5                
4 TSINFEP1 Suun infektiosairauksien etiologia ja epidemiologia 5                
4 TSGEOR1 General diseases and oral health   5              
4 TSLÄSU1 Lääkehoito suun terveydenhoitotyössä   5              
4 TSKASU1 Kariologinen suunterveydenhoitotyö   5              
4 TSKASU9 Harjoittelu, Kariologinen suunterveydenhoitotyö   5              
4 TSKUKU2 Pään alueen kuvantaminen ja kuntouttava suunterveydenhoito     5            
4 TSPAROT1 Parodontologinen suun terveydenhoitotyö       10          
4 TSORTO1 Ortodontia suun terveydenhoidossa       5          
4 TSISUTE1 Ikääntyvien suun terveydenhoitotyö       5          
4 TSLANUO1 Lapsen ja nuoren suun terveydenhoitotyö       5          
4 TSOHMAS1 Asiakkaan suun omahoidon ohjaus       5          
4 TSSULÄ1 Suulääketiede         5        
4 TSBEPRA1 Current Best Practices in Oral Health         5        
4 TSPERHE9 Harjoittelu, Perheen suun terveydenhoitotyö         15        
4 TSKUNSU9 Harjoittelu, Kuntouttava suun terveydenhoitotyö           10      
4 TSSUER1 Suun terveydenhoitotyö erityisryhmissä           5      
4 TSSUER9 Harjoittelu, Suun terveydenhoitotyö erityisryhmissä             5    
4 TSASLÄHT9 Harjoittelu, Asiakaslähtöinen suun terveydenhoitotyö             20    
Syventävät ammattiopinnot 15 op
4 TSFPUR1 Purentaelimistön toimintahäiriöt (TMD) ja hoitomenetelmät               5  
4 STSYVPÄ1 Päihteettömyyden edistäminen               5  
 
Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
4 SAVONT1 Opinnäytetyö           15      
   5 SOTEONT10  Opinnäytetyön suunnittelu           5      
   5 SOTEONT20  Opinnäytetyön toteutus             5    
   5 SOTEONT30  Opinnäytetyön viimeistely               5  
   5 SOTEONT40  Kypsyysnäyte               0  
4 SAVONT2 Opinnäytetyö           15      
   5 SOTEONT50  Opinnäytetyö, projekti 1           5      
   5 SOTEONT60  Opinnäytetyö, projekti 2             5    
   5 SOTEONT70  Opinnäytetyöprojektien synteesi ja julkistaminen               5  
   5 SOTEONT80  Kypsyysnäyte               0  
 
Valinnaiset opinnot
Valinnaiset opinnot 10 op

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.