Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TYPA21SY Kliininen asiantuntija, palliatiivinen hoito (YAMK)

Osaamistavoitteet

Palliatiivisen hoidon kliinisen asiantuntijan työtä ja toimenkuvaa luonnehtivat syvällinen oman alan kliininen erikoisosaaminen, toiminnan autonomisuus ja tehtävien laaja-alaisuus. Asiantuntijasairaanhoitajan työ on kolmitahoista ja se toteutuu potilaan/ asiakkaan luona, hoitoyhteisön kehittämisen tasolla sekä organisaation ja hallinnollisen järjestelmän parissa.

Kliininen asiantuntija, palliatiivinen hoito (ylempi AMK) tutkinto on eurooppalaista ja suomalaista tasoa 7 (NQF) (kansallinen viitekehys).Kliinisen asiantuntijan, palliatiivinen hoito (ylempi AMK) osaamisprofiili muodostuu kompetensseista.
 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.