Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TYPA21SY Kliininen asiantuntija, palliatiivinen hoito (YAMK)

Opintojen rakenne

Kliininen asiantuntija, palliatiivinen hoito (YAMK) -opinnot ovat 90 opintopistettä. Täysipäiväisesti opiskelevalla opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi tuottaa 60 opintopistettä, mikä vastaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. YAMK-opintojen opiskeluaika vaihtelee erilaisten koulutus- ja työtaustojen sekä yksiköllisen opiskeluaikataulun vuoksi. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon 60 op:n laajuinen koulutus kestää 1,5 - 2 vuotta ja 90 op:n laajuinen koulutus 2 – 3 vuotta. Aikaisemmin hankittu osaaminen ja sen hyväksilukeminen voi vaikuttaa opiskeluaikaa lyhentävästi.

Tutkinto-ohjelman opinnot muodostuvat alakohtaisista ammatillisista opinnoista (35 op), yhteisistä opinnoista (25 op) sekä opinnäytetyöstä (30 op), joka sisältää Menetelmäopinnot ja tutkimusviestintä -osuuden (5 op).

Opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa myös muita HOPS:in mukaan suunniteltuja samantasoisia opintoja. Opiskelusuunnitelmaan voidaan hyväksyä tutkinnon laajuuden ylittäviä opintoja silloin kun nämä eivät pidennä tutkinnon laajuutta vastaavaa opiskeluaikaa.


 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.