Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TYPA21SY Kliininen asiantuntija, palliatiivinen hoito (YAMK)

Asiantuntijuuden kehittyminen

Nykypäivän työntekijät siirtyvät tehtävästä toiseen organisaatioiden sisällä ja välillä. Työn sisältöjen muuttuessa korostuvat työntekijöiden monipuolinen osaaminen ja reagointikykyisyys. Monialaisuus ja -kansallisuus korostuvat yhä useammilla aloilla. Menestyäkseen uuden luomisessa työssä tarvitaan palvelu, liiketoiminta- ja teknologiaosaamista, yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvointiosaamista sekä kansainvälistymistaitoja. Työelämän hyvinvoinnin kehittämisessä ja innovaatioiden luomisessa tarvitaan analyyttistä päättely- ja ongelmanratkaisukykyä, kriittisyyttä ja tiedon hallintaa. Käyttäjälähtöisyyden ja käyttökokemuksen syventäminen on yhä tärkeämpää. Elinikäinen oppiminen nivoutuu oleellisesti työntekijän urakehitykseen.

Savonian opetussuunnitelmat muodostuvat opintojaksoista. Ne eivät ole irrallisia vaan tukevat opiskelijan kokonaiskehitystä ja asiantuntijuuden kehittymistä. Samalla mahdollistuu opetuksen ja työelämälähtöisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan yhdistyminen.

Kliininen asiantuntija, palliatiivinen hoito (YAMK) opetussuunnitelma on laadittu niin, että
-tutkinto tuottaa työelämässä vaadittavan osaamisen
-koulutus varmistaa opiskelijan asiantuntijuuden kehittymisen.

Opiskelija
-laatii opiskelunsa tueksi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS), jossa aiemmin hankittu -osaaminen tunnistetaan (sisältää vähintään 5 opintopistettä opiskelua vieraalla kielellä)
-vastaa opintojensa etenemisestä.

Savonian opettajat ja muu henkilöstö ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteiden määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.