Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TYPA21SY Kliininen asiantuntija, palliatiivinen hoito (YAMK)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 X991006
NimiAsiantuntijuus ja esimiestoiminta
Nimi englanniksiExpertise and Supervisory Work
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija osaa tavoitteellisesti kehittää omaa asiantuntijuuttaan hyödyntäen uutta tietoa ja kokemuksellista oppimista, sekä huomioiden toimintaympäristössä ja työssä tapahtuvat muutokset. Hän osaa toiminnallaan tukea asiantuntijuuden jakamista työyhteisössä. Hän osaa toimia työyhteisön osaamisen kehittäjänä. Opiskelija ymmärtää esimiestyön erilaiset roolit työyhteisöissä. Hän oppii tunnistamaan omat esimiesvalmiutensa. Hän osaa monipuolisesti arvioida omaa esimiesosaamistaan ja määritellä osaamisensa kehittämistarpeita.
Keskeiset sisällöt- Asiantuntijuuden kehittyminen ja jaettu asiantuntijuus
- Osaamisen kehittäminen ja johtaminen
- Johtaminen ja esimiesosaaminen nykykäsitysten valossa
- Esimiehen roolit työyhteisössä
- Omien esimiesvalmiuksien tunnistaminen ja arviointi
SuoritustavatOppimistehtävät. Oppimistehtävän yhteydessä tehtävä reflektio itsearvioinnin välineenä. Arviointi neljä kertaa lukukauden aikana.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliAiheeseen liittyvät ajankohtaiset artikkelit ja kirjallisuus. Tarkennetaan opintojen alkaessa.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaaSavonia-amk - ylempi amk - kaikille aloille yhteiset opinnot

Tämä opintojakso vastaa sisällöllisesti Expertise and Supervisory Work –opintojaksoa.
YhteyshenkilöLassila Hilkka

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.