Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TYPA21SY Kliininen asiantuntija, palliatiivinen hoito (YAMK)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TYPAAS1
NimiPalliatiivisen hoidon asiantuntijana kehittyminen
Nimi englanniksiDevelopment of Advanced Clinical Practitioner role in Palliative Care
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija
- Kuvaa kansainväliset ja kansalliset palliatiivisen hoidon asiantuntijatehtävien vaatimukset uudistuvissa toimintaympäristössä.
- Tunnistaa oman asiantuntijuuteensa ja kliinisen osaamisensa vahvuudet ja kehittymisen tarpeet.
- Laatii henkilökohtaisen palliatiivisen hoidon osaamisen ja asiantuntijuuden kehittymissuunnitelman.
- Arvioi kriittisesti ja näyttöön perustuen palliatiivisen hoidon ja palveluiden muutoksia sekä niiden merkityksen omaan ja työyhteisön osaamiseen ja kehittämiseen.
- On sitoutunut oman asiantuntijuuden jatkuvaan kehittämiseen, yhdessä oppimiseen ja asiantuntijuuden jakamiseen monialaisissa verkostoissa.
Selittää palliatiivisen hoidon filosofiset ja eettiset lähtökohdat kliinisessä päätöksenteossa palliatiivisessa hoidossa sekä edistää niiden toteutumista käytännössä.
Keskeiset sisällötLaajavastuiset tehtävänkuvat terveydenhuollossa: palliatiivisen hoidon kliininen asiantuntijuus, osaamisen kehittäminen ja jatkuva oppiminen
- Palliatiivisen hoidon osaamisen ja asiantuntijuuden arviointi - lähtökohdat ja kehittämistavoitteet
- Palliatiivista hoitoa ja osaamista ohjaavat kansainväliset ja kansalliset säädökset ja suositukset
- Filosofiset ja eettiset lähtökohdat kliinisessä päätöksenteossa
- Kansainväliset ja kansalliset trendit ja haasteet palliatiivisessa hoidossa ja niiden yhteys tulevaisuuden osaamiseen
Suoritustavat
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
MateriaaliETENE. 2003. Saattohoito – Valtakunnallisen terveydenhuollon eettisenneuvottelukunnan muistio. Työryhmäraportti. Viitattu 28.8.2019 https://etene.fi/documents/1429646/1559090/Työryhmän+raportti+saattohoidosta.pdf/

KOTILA, J, AXELIN,A, FAGESTRÖM L, FLINKMAN, M, HEIKKINEN, K, JOKINIEMI K, MERETOJA, R & SUUTARLA, A. 2016. Sairaanhoitajien uudet työnkuvat – laatua tulevaisuuden sote-palveluihin. Sairaanhoitajat/Fioca e-julkaisu. Viitattu 1.5.2019. https://sairaanhoitajat.fi/2016/laajavastuinen-sairaanhoitaja-muuttaa-sote-palveluita/

FERREL, B.R. & PAICE, J.A. (ed.)2019. Oxford Textbook of Palliative Nursing. New York.Oxford University Press. New York: Oxford University Press. Julkaistu myös e-kirjana. Section VII: Special Issues for Nurse in End-of-Life Care, 809-880. TAI
DAHLIN, C, COYNE, PJ & FERRELL, BR. (ed) 2016. Advanced Practice Palliative Nursing. New York: Oxford University Press. Part One: The Palliative Advanced Practice Registered Nurse, s. 3-56.

PIHLAINEN, A. 2010. Hyvä saattohoito Suomessa. Asiantuntijakuulemiseen perustuvat saattohoitosuositukset. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2010:6. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. Kappaleet 1-3, 7-8. Viitattu 28.8.2019. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3033-9

SAARTO, T & FINNE-SOVERI, H. 2019. Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon tila Suomessa. Alueellinen kartoitus ja suositusehdotukset laadun ja saatavuuden parantamiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2019:14. Viitattu 2.4.2019. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4041-3

Sairaanhoitajien uudet työnkuvat - laatua tulevaisuuden sote-palveluihin. 2016. Sairaanhoitajaliitto. https://sairaanhoitajat.fi/wp-content/uploads/2016/04/Laajavastuinen-sairaanhoitaja-muuttaa-sote-palveluita.pdf

Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet 2019. 2019. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2019:2. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. Sivut 297-302. Viitattu 28.8.2019. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4036-9
Ajankohtaiset artikkelit ilmoitetaan oppimistehtävien yhteydessä.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöYlinen Eeva-Riitta

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.