Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TYPA21SY Kliininen asiantuntija, palliatiivinen hoito (YAMK)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TYPAPO1
NimiPotilaslähtöinen hoitotyön prosessi palliatiivisessa hoidossa
Nimi englanniksiPatient-centred Nursing Process in Palliative Care
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija
- Hallitsee potilaan terveydentilan kokonaisarvioinnin, oireenmukaisen hoidon tarpeen määrittelyn, oireiden vaikeusasteen arvioinnin, kliinisen hoidon ja terveyden edistämisen menetelmät
- Hallitsee potilaan vaativan kokonaisvaltaisen kliinisen tutkiminen (sisältäen terveyteen liittyvän fyysisen, psyykkisen, etnisen ja kulttuurisen näkökulman huomioimisen) potilaan hoidon tarpeen arvioinnissa näyttöön perustuvia rakenteita, välineitä ja menetelmiä perustaen sen potilaan yksilöllisiin tarpeisiin ja terveystilanteeseen
- Soveltaa erityistason osaamistaan potilaan ja hänen läheistensä yksilöllisiin tarpeisiin ja tilanteeseen perustuvan palliatiivisen ja saattohoidon systemaattisessa suunnittelussa
- Kriittisesti arvioi ja hyödyntää potilas- ja lääkitysturvallisuuden edistämiseen kehitettyjä interventiota sekä osaa selittää riskien hallinnan merkityksen palliatiivisen hoitotyön ja saattohoidon kontekstissa.
Keskeiset sisällötHolistinen terveydentilan kokonaisarviointi (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen, spirituaalinen, kulttuurinen)
Hoitoprosessi ja systemaattinen hoidon suunnittelu palliatiivisessa hoitotyössä
Potilas- ja lääkitysturvallisuus ja riskien hallinta
Kliininen päätöksenteko näyttöön perustuvassa palliatiivisessa ja saattohoidossa
SuoritustavatOppimistehtävien ja OSCE-näytön hyväksytty suorittaminen ja OSCE-Taitopajoihin (100 %) ja seminaareihin (100 %) osallistuminen (läsnäolovelvollisuus)
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
MateriaaliKäypä hoito -suositukset, muut hoitosuositukset
SAHA, H, SALONEN, T & SANE, T (toim.) 2013. Potilaan tutkiminen. Kustannus Oy Duodecim.
BICKLEY, LS, SZIILAGYI,P & BATES, B. 2013. Bates' guide to physical examination and history-taking. Philadelphia: Wolters Kluwer / Lippincott Williams & Wilkins.
BICKLEY, LS. 2016. Bate's pocket guide to physical examination and history taking. Philadelphia: Wolters Kluwer/ Lippincott Williams & Wilkins.
DAHLIN, C, COYNE PJ. & FERRELL BR. (ed.) 2016. Advanced Practice Palliative Nursing. New York: Oxford University Press.
DAHLIN, C, COYNE, PJ. & FERRELL, BR. 2016. Clinical Pocket Guide to Advanced Practice Palliative Nursing. New York: Oxford University Press.
FERREL, B.R. & PAICE, J.A. 2019. Oxford Textbook of Palliative Nursing. New York. Oxford University Press.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöYlinen Eeva-Riitta

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.