Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TYPA21SY Kliininen asiantuntija, palliatiivinen hoito (YAMK)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TYPALA1
NimiLaajavastuinen hoitotyö palliatiivisessa hoidossa
Nimi englanniksiAdvanced Nursing Practice in Palliative care
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija
- Soveltaa vaativan tason tietojaan palliatiivisessa hoitotyössä ja saattohoidossa hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioimisessa.
- Työskentelee itsenäisesti ja vastuullisesti laajavastuisena palliatiivisen hoitotyön asiantuntijasairaanhoitajana omalla asiantuntijuusalueellaan välittömässä hoitotyössä.
- Tunnistaa palliatiivisessa tai saattohoidossa olevan potilaan palvelukokonaisuuden sekä hallitsee palvelunohjauksen potilaan ja hänen läheistensä hoidon tarpeisiin vastaamiseksi.
- Konsultoi moniammatillisen tiimin jäseniä ja/tai toimii konsultoivana asiantuntijana ammattilaisille ja muille potilaan hoitoon osallistuville.
- Toimii palliatiivisen hoitotyön koordinoijana ja kouluttajana oman alueensa ammattilaisille.
Keskeiset sisällöt- Palliatiivisessa tai saattohoidossa hoidettavat potilasryhmät ja heidän erityistarpeensa
- Potilaan oireenmukainen hoito, hoidon seuranta ja vaikuttavuus ja hoidon suunnittelun päivittäminen (total pain, yleisempien ja erityisosaamista vaativien oireiden hoito kuten kivun hoito, invasiiviset erityistekniikat, hätätilanteet)
- Kokonaisvaltaisen palliatiivisen hoidon ja hoitotyön suunnitelmallinen toteutus (lääkkeelliset ja lääkkeettömät hoidot)
- Saattohoidon suunnitelmallinen toteutus suhteessa potilaan odotettavissa olevaan elinaikaan
- Lääkehoidon erityispiirteet palliatiivisessa ja saattohoidossa
- Konsultoiva ja koordinoiva sairaanhoitaja palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa
SuoritustavatEnnakkotentti, oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen, Verkkokeskusteluihin, vierailukäynteihin ja seminaareihin osallistuminen. Näyttökokeen suorittaminen. Posterinäyttelyyn osallistuminen (0-5)
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliDAHLIN, C, COYNE PJ. & FERRELL BR. (ed.) 2016. Advanced Practice Palliative Nursing. New York: Oxford University Press.
FERREL, B.R. & PAICE, J.A. 2019. Oxford Textbook of Palliative Nursing. Fifth edition. New York. Oxford University Press.
Käypä hoito -suositus. Palliatiivinen hoito ja saattohoito. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Palliatiivisen Lääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2018. Viitattu 19.2.2019. Saatavissa: www.kaypahoito.fi
SAARTO,T, HÄNNINEN, J, ANTIKAINEN, R & VAINIO, A. 2015. Palliatiivinen hoito. Kustannus oy Duodecim. Saatavana myös e-kirjana
SURAKKA, T, MATTILA, K-P, ÅSTEDT-KURKI, P, KYLMÄ, J, KAUNONEN, M. 2015. Palliatiivinen hoitotyö. Fioca Oy.

Oheismateriaalia:
Saattohoito 2017. Verkkokurssi. Kustannus Oy Duodecim. Vuorovaikutus vakavasti sairaan kanssa. Verkkokurssi. Kustannus Oy Duodecim.
Terveyskylä Palliatiivinen talo https://www.terveyskyla.fi/palliatiivinentalo
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöYlinen Eeva-Riitta

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.