Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TYPA21SY Kliininen asiantuntija, palliatiivinen hoito (YAMK)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TYPAMO1
NimiMonitieteinen tietoperusta ja moniammatillinen yhteistyö palliatiivisessa hoidossa
Nimi englanniksiMultidisciplinary Nnowledge and Interprofessional Collaboration in Palliative Care
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija
- Osallistuu eettiseen keskusteluun monialaisissa ja -tieteellisissä verkostoissa.
- Toimii eettisesti korkeatasoisesti palliatiivisessa hoidossa varmistaen potilaan ja hänen läheistensä edun.
- Kehittää monitieteistä ja -ammatillista lähestymistapaa palliatiivisessa hoidossa tuoden esille oman tieteenalan ja hoidon arvoperustan sekä osaamisen ja tutkimuksen näkökulman osana monialaista – ja ammatillista yhteistyötä.
- Arvioi moniammatillista yhteistyötä palliatiivisessa hoidossa ja määrittelee keinoja yhteistyön kehittämiseksi hyödyntäen moniammatillista yhteistyötä tukevia menetelmiä.
- Kehittää organisaatiossaan eri ammattilaisten osaamista hyödyntäen toimintatapoja, jotka tukevat moniammatillista yhteistoimintaa ja henkilöstön työhyvinvointia sekä osaamisen kehittymistä.
- Toimii osana palliatiivisen hoidon asiantuntijaverkostoa ja on sitoutunut sen jatkuvaan ylläpitämiseen ja kehittämiseen
- Edistää näyttöön perustuvan tiedon levittämistä ja hyödyntämistä alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä moniammatillisissa terveysalan verkostoissa.
Keskeiset sisällötElämänlaatu ja hyvä elämä
Verkostotoiminta työelämäyhteistyön muotona
Tiimityömalli, ryhmädynamiikka ja johtaminen asiantuntijatoiminnassa
Moniammatillisen työn kehittäminen, organisointi ja koordinointi palliatiivisessa hoidossa
Konsultaatiokäytänteet, neuvottelutaidot ja tuki tiimin konfliktitilanteissa. Työyhteisön osaamisen hyödyntäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen
Potilas ja hänen läheisensä osana asiantuntijatoimintaa
SuoritustavatYksilö-ja ryhmätehtävien hyväksytty suorittaminen verkkokeskusteluihin, webinaareihin/seminaareihin osallistuminen
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
MateriaaliKUORILEHTO, R. 2014. Moniasiantuntijuus sosiaali- ja terveydenhuollon perhetyössä. Väitöskirja Oulun yliopisto.
Käypä hoito -suositus. Palliatiivinen hoito ja saattohoito. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Palliatiivisen Lääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2018. Viitattu 19.2.2019. Saatavissa: www.kaypahoito.fi
SAARTO,T, HÄNNINEN, J, ANTIKAINEN R & VAINIO, A. 2018. Palliatiivisen hoidon hyvät käytännöt, Kustannus oy Duodecim.
IZUMI, S.2019. Advance Care Planning. Teoksessa Oxford Textbook of palliative Nursing. Toim. FERREL,BR & PAICE, JA. Fifth edition, Oxford university press, 79-86.
MAZANEC, P, REIMER, R, BULLINGTON, J, COYNE, PJ, HARRIS, H, DUBOIS, MC, ROGERS, C, ARON, J. 2019. Interdiciplinary Palliative Care Teams, Specialists in Delivering Palliative Care. Teoksessa Oxford Textbook of palliative Nursing. Toim. FERREL, BR & PAICE, JA. Fifth edition, Oxford university press, 89-97.
WITTENBERG, E &SUN, V. 2016. Interdiciplinary Team Collaboration and the Provision of Spiritual Care. Teoksessa Advanced Practice Palliative Nursing. Toim. DAHLIN, C & COYNE PJ, FERREL, BR. Oxford University Press. 454- 460.
Muu opintojaksolla ilmoitettava kirjallisuus
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöYlinen Eeva-Riitta

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.