Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TYPA21SY Kliininen asiantuntija, palliatiivinen hoito (YAMK)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TYPAVU1
NimiMoninaiset vuorovaikutustilanteet palliatiivisessa hoidossa
Nimi englanniksiDiverse Interaction in Palliative Care
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija
- Arvioi, kehittää ja johtaa ihmislähtöistä, tasavertaiseen ja vastavuoroiseen kumppanuuteen perustuvaa palliatiivista hoitoa erityistason osaamista vaativissa vuorovaikutustilanteissa.
- Varmistaa potilaan ja läheisten oikeuden saada kulttuuritaustansa, vakaumuksensa ja hoitotahtonsa mukaista hoitoa omalla kielellään ja kommunikaatiomenetelmällään.
- Arvioi ja analysoi potilaan ja hänen läheistensä kommunikoinnin erityistarpeita sekä kehittää niihin ihmislähtöisiä ratkaisuja yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa.
- Tukee ja kannustaa ammattilaisia taiteen ja kulttuurin hyödyntämisessä elämän loppuvaiheen eksistentiaalisen kriisin käsittelyssä ja oireiden lievittämisessä.
- Konsultoi ja toimii konsultoitavana asiantuntijana potilaan ja hänen läheistensä eksistentiaaliseen kärsimykseen ja toivoon liittyvissä erityiskysymyksissä kielelliset, moninaiset ja kulttuuriset lähtökohdat huomioiden.
- Arvioi, soveltaa ja kehittää eksistentiaaliseen kärsimykseen ja kommunikointiin liittyviä interventioita moniammatillisissa kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.
Erityistä tukea tarvitsevat henkilöt ja heitä edustavat yhteisöt, järjestöt ja verkostot (esim. kolmas sektori, uskonnolliset yhteisöt, vapaaehtoiset, erityistyöntekijät/-asiantuntijat)
Keskeiset sisällöt- Eksistentiaalinen kärsimys, toivo ja suru elämänkaaren eri vaiheissa (menetelminä mm. taide, kulttuuri, leikki)
- Dialoginen ja kumppanuuteen perustuva vuorovaikutus (partnership relationship)
- Kommunikointi ja sen mahdollistaminen: kommunikoinnin muutokset puhutussa tai viitotussa kielessä, puhetta tukevan tai korvaavan kommunikointimenetelmän tai kommunikoinnin apuvälineen käytön muutokset ja tarpeet, kommunikaatio-ohjaus
- Tulkin käyttö ja kommunikointi toista kieltä puhuvan potilaan ja hänen läheistensä kanssa
- Hoitotahdon ja itsemääräämisoikeuden erityiskysymykset elämän loppuvaiheessa
SuoritustavatEtukäteistehtävien hyväksytty suorittaminen (e-posteri, video), simulaatioihin ja webinaareihin osallistuminen, yksilö-ja ryhmätehtävien hyväksytty suorittaminen, yksilötehtävä esseen kirjoittaminen (0-5)
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliWATSON, J. 2012. Human caring science : a theory of nursing. Jones & Bartlett Learning cop. 2. Ed.
KARVINEN, I, KYLMÄ, J. OJANEN, E. PENTIKÄINEN, J. VASKILAMPI, T. 2012. Henki ja toivo hoitotyössä. E-kirja. Klaava Media.
MARTINEZ et.al. 2017. Dignity therapy’, a promising intervention in palliative care: A comprehensive systematic literature review. Palliat Med. 31(6): 492–509.
CHAHDA, L. MATHISEN, BA & Carey LB. 2017. The role of speech-language pathologists in adult palliative care. International Journal of Speech-Language Pathology 19: 58–68 S.
sairaala-haptiisit: http://www.kuurosokeat.fi/sosiaalishaptinen/sairaala-haptiisit.php
www.terveyskyla.fi/palliatiivinentalo
Lisäksi ajankohtainen tutkimus
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöTurunen Elina

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.