Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TYPA21SY Kliininen asiantuntija, palliatiivinen hoito (YAMK)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TYPAOS1
NimiNäyttöön perustuva osaamisen johtaminen ja kehittäminen palliatiivisessa hoidossa
Nimi englanniksiEvidence Based Knowledge Management and Development in Palliative Care
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija
- Selittää palliatiivisen hoidon järjestämisen paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.
- Soveltaa palliatiivisen hoidon kehittämisessä ja johtamisessa taustalla olevaa keskeistä tietoperustaa.
- Kehittää ja johtaa palliatiivista hoitoa organisaation strategiaan liittyviä arvoja ja periaatteita soveltaen.
- Arvioi ja kehittää ihmislähtöistä palliatiivista hoitoa eettisiin arvoihin ja näyttöön perustuen.
- Huomioi palliatiivisen hoidon tutkimukseen liittyviä rajoituksia ja erityskysymyksiä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.
- Arvioi analyyttisesti ja kriittisesti henkilöstön voimavarojen ja työhyvinvoinnin merkitystä palliatiivisen hoidon laatutekijänä.
Keskeiset sisällötPalliatiivisen hoidon järjestäminen ja palvelujärjestelmä
Ihmislähtöisen osaamisen ja johtamisen tietoperusta palliatiivisen hoidossa
Organisaation strategioiden taustalla olevat arvot ja niiden merkitys kehittämisessä ja johtamisessa
Henkilöstön osaaminen ihmislähtöisen palliatiivisen hoitotyön perustana
Henkilöstön työhyvinvointi ja sitä tukevat menetelmät
Näyttöön perustuva TKI-toiminta ja erityispiirteet palliatiivisen hoidon kontekstissa
SuoritustavatLähipäivätyösketelyyn, Moodle-keskusteluihin ja webinaareihin/seminaareihin osaamistuminen. Lopputehtävän sekä Porfolion hyväksytty suorittaminen
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliHIATT, J M. 2006. ADKAR: A Model for Change in Business, Government and Our Community. Loveland: Prosci Learning Center Publications.
KIVINEN, T. 2008. Tiedon ja osaamisen johtaminen terveydenhuollon organisaatiossa. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet, Kuopion yliopisto, Kuopio.
LAINEN, P. 2015. Oppimismahdollisuudet, osaaminen ja työhyvinvointi. Aikuiskasvatus 35(1), 30–46.
MOISANEN, K. 2018. Asiakaslähtöisen osaamisen johtaminen. Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Social Sciences and Business Studies No 170, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Kuopion yliopisto, Kuopio.
TIIRINKI, H, SUHONEN, M, LUNKKA, N &TURKKI , L. 2016. Diversiteetin kohtaaminen moniammatillisessa terveysalan johtamisessa. Teoksessa Syväjärvi, Antti & Pietiläinen, Ville (toim.) Inhimillinen ja tehokas sosiaali- ja terveysjohtaminen. Tampere: Suomen Yliopistopaino Oy – Juvenes Print. 103-146. Saatavilla https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/100410/Syvajarvi_%26_Pietilainen_OA.pdf?sequence=1
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöYlinen Eeva-Riitta

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.