Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TYKU21SY Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK)

Tulostinystävällinen versio

Opetussuunnitelman vastuuhenkilö: Riitta Turjamaa

Koulutuksen lähtökohdat

Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma on laajuudeltaan 90 op ja se johtaa sosiaali- ja terveysalan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Tutkintonimike on aiemman tutkinnon perusteella joko Ensihoitaja (ylempi AMK), Fysioterapeutti (ylempi AMK), Kätilö (ylempi AMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Sosionomi (ylempi AMK) tai Terveydenhoitaja (ylempi AMK). Tutkinto on sosionomeilla (ylempi AMK) englanniksi Master of Social Services ja muilla tutkinnoilla Master of Health Care (Amk-asetus 1129/2014). Tutkinto-ohjelman nimi englanniksi on Master’s Degree Programme in Rehabilitation.

Tutkinto tuottaa työelämän edellyttämää laajaa ja syvällistä tietoa kuntoutumisen alalta ja antaa tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma tavoitteena on kuntoutuksen laaja-alaisen osaamisen kehittäminen. Tutkinto-ohjelma tuottaa valmiuksia kehittää ja koordinoida alueen asukkaiden, väestön tai organisaation asiakkaiden kuntoutumisen laaja-alaista edistämistä osana strategista kehittämistä. Opinnoissa painottuvat työelämälähtöisyys ja työelämän muuttuvat tarpeet. Opiskelija saa valmiuksia oman alan tutkitun tiedon hankkimiseen, käsittelyyn ja soveltamiseen omassa työssään ja sen kehittämisessä. Koulutus vastaa sosiaalihuoltolain (1301/2014) ja terveydenhuoltolain (1326/2010) edellyttämän hyvinvoinnin, terveyden ja kuntoutuksen asiantuntija- ja kehittämistehtävissä toimivan henkilön osaamistarpeeseen.

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.