Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TYKU21SY Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK)

Opintojen rakenne

Kuntoutuksen YAMK-tutkinto-ohjelman opintojen laajuus on 90 opintopistettä. Täyspäiväisesti opiskelevalla opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi tuottaa 60 opintopistettä, mikä vastaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. YAMK-opintojen opiskeluaika vaihtelee erilaisten koulutus- ja työtaustojen sekä yksiköllisen opiskeluaikataulun vuoksi. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon 90 op:n laajuinen koulutus kestää noin 2 – 3 vuotta. Aikaisemmin hankittu osaaminen ja sen hyväksi lukeminen voi vaikuttaa opiskeluaikaa lyhentävästi.

Tutkinto-ohjelman opinnot muodostuvat syventävistä ammatillisista opinnoista (30 op), opinnäytetyöstä (30 op) ja Savonian yhteisistä opinnoista (30 op). Yhteiset opinnot opiskelija valitsee kiinnostuksensa perusteella.

Opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa myös muita henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPSin) mukaan suunniteltuja samantasoisia opintoja. Opiskelusuunnitelmaan voidaan hyväksyä tutkinnon laajuuden ylittäviä opintoja silloin kun nämä eivät pidennä tutkinnon laajuutta vastaavaa opiskeluaikaa.

Opinnäytetyön suunnittelu aloitetaan koulutuksen alussa. Opinnäytetyö sisältää Menetelmäopinnot ja tutkimusviestintä -osuuden (5 op).


 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.