Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TYKU21SY Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TYKUDI1
NimiDigitaaliset ratkaisut ja innovatiivinen toiminta kuntoutuksessa
Nimi englanniksiDigital Solutions and innovations in rehabilitation
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija :
- ymmärtää keskeiset digitalisaation käsitteet ja osa-alueet kuntoutuksessa
- tunnistaa ja osaa kehittää kuntoutumista edistäviä digitaalisia ratkaisuja ja niiden käyttöä näyttöön perustuvasti
- osaa ohjata, arvioida ja edistää asiakaslähtöisesti digitalisten ratkaisujen valintaa ja käyttöä eettisten periaatteiden mukaisesti turvallisesti
- soveltaa digitaalisia ratkaisuja erilaisissa kuntoutuksen konteksteissa
- innovoida, suunnitella ja kehittää kuntoutumisen prosesseja hyödyntäen digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia
Keskeiset sisällöt- keskeiset digitalisaation määritelmät ja osa-alueet (mm. hyvinvointi- ja terveysteknologia, kuntoutusteknologia, avustava teknologia, robotiikka)
- kansalliset tietojärjestelmäpalvelut ja laaturekisterit (mm. kanta, omakanta, e-resepti) ja omahoitojärjestelmät hyvinvoinnin, terveyden ja kuntoutumisen edistämistyössä
- digitalisaation kehittämisen ja käytön eettiset näkökulmat (mm. huomioiden erilaiset kuntoutujat)
- kerätyn tiedon merkitys, käyttö ja hyödyntäminen kuntoutuksessa ja kuntoutumisessa sekä tulevaisuuden kuntoutuspalveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä
- digitalisaatio ja turvallisuus
- digitalisaatio moniammatillisen kuntoutuksen työkaluna (hyödyt, haitat ja riskit)
- tulevaisuuden kuntoutuspalvelut ja digitalisaatio
Suoritustavat- Luennot, itsenäinen opiskelu sekä yksilö- ja/tai ryhmätehtävät verkko-oppimisympäristössä.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- Aiheeseen liittyvät ajankohtaiset artikkelit, tutkimukset sekä kirjallisuus tarkennetaan opintojakson alussa.
Edeltävät opinnot- Ei vaadittavia edeltäviä opintoja
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöÄijö Marja

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.