Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TB21SP Bioanalyytikon tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TBERIKAHI1
NimiErikoisalaopinnot, kliininen histosytologia 1
Nimi englanniksiSpecialized Studies, Clinical Histology and Sytology 1
Laajuus5 op
Vieraskielinen osuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija
- syventää ja kehittää osaamistaan kliinisen histosytologian erikoisalalla
- soveltaa osaamistaan kliinisen laboratoriotyön prosessin mukaan
Keskeiset sisällöt- erikoisalan tutkimusprosessi
- erikoisalan menetelmät
- erikoisalan laadunvarmistus
Suoritustavat- verkkototeutus
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- ilmoitetaan opintojakson alussa
Edeltävät opinnot- kliininen histosytologia teoria ja harjoittelu
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöVuohelainen Susanna

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.