Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TN22KM Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SAISAI12
NimiSairaanhoitaja itsenäisenä toimijana ja hoidon tarpeen arvioijana
Nimi englanniksiIndipendent Nursing Care Services
Laajuus5 op
Vieraskielinen osuus1 1/2 op
OsaamistavoitteetOpiskelija osaa
- arvioida äkillisesti sairastuneen potilaan hoidon tarpeen ja sen edellyttämät hoitotoimet
- soveltaa hoidon tarpeen arvioinnissa käytettävää triageluokituksia
- potilaan kliinisen tutkimisen sekä osaa valita käyttötarkoitukseen sopivat välineet ja menetelmät
- arvioida sekä äkillisesti sairastuneen että monisairaan potilaan sekä omaisen tuen ja voimavaralähtöisen ohjauksen tarvetta
- hyödyntää monipuolisesti erilaisia voimavaralähtöisiä ohjausmenetelmiä
-selittää turvallisen lääketieteellisen säteilynkäytön periaatteet
Keskeiset sisällötSairaanhoitajan roolit muuttuvissa palvelurakenteissa, Sairaanhoitaja hoitotyön asiantuntijana itsenäisessä hoitajavastaanotto-toiminnassa, Potilaan peruselintoimintojen häiriöiden tunnistaminen eri tilanteissa, Hoidon tarpeen kiireellisyyden arviointi, triageluokitukset, potilaan kliininen tutkiminen, voimavaralähtöinen ohjaus ja tukeminen. Turvallisen lääketieteellisen säteilynkäytön periaatteet.
SuoritustavatOsallistuminen opetukseen, yksilö- ja ryhmätehtävät, osallistuminen seminaareihin (100%), simulaatioihin (100%) ja taitopajoihin (100%)ja hoidon tarpeen arviointiharjoitukseen(100%)
Taitopajoihin, taitokokeeseen ja tenttiin valmistautuminen englannin kielisen materiaalin avulla.Taitokoe, verkkotentit.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliAkuuttihoidon tietokannat. 2015. Duodecim. saatavilla: http://www.terveysportti.fi.ezproxy.savonia.fi/dtk/aho/koti

ALAHUHTA,Seppo , ALA-KOKKO, Tero, HYPPÖLÄ, Harri, KAARTINEN, Juha & SAVOLAINEN Tuuli. (toim.)2020. Peruselintoimintojen häiriöt ja niiden hoito. Duodecim. (soveltuvin osin) saatavilla: http://www.oppiportti.fi/op/opk04609

Sairaanhoitajan tietokannat. Duodecim. 2016. Saatavilla: http://www.terveysporttifi.ezproxy.savonia.fi/dtk/shk/koti

SYVÄOJA Pirjo ja ÄIJÄLÄ, Outi. 2009. Hoidon tarpeen arviointi. Sastamala. Tammi.

SAHA, Heikki & SALONEN, Tapani & SANE, Timo. 2013. Potilaan tutkiminen. Bookwell Oy.
Edeltävät opinnotSisätautipotilaan hoitotyö ja perioperatiivinen hoitotyö- opintojaksot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöKinnunen Tommi
Jyrkinen Heli

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.