Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TN22KM Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SAISIS12
NimiSisätautia sairastavan hoitotyö
Nimi englanniksiMedical Nursing
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija
-ymmärtää sairaanhoitajan eettisten ohjeiden ja hoitotyön arvojen merkityksen hoitamisessa
-ymmärtää näyttöön perustuvan tiedon merkityksen
-selittää yleisimpien sisä- ja syöpätautien syntymekanismeja ja sairauksien potilaalle aiheuttamat oireet, diagnostiikan sekä hoitomenetelmät
-tunnistaa hoidon tarpeen
-harjaantuu suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan sisä-ja syöpätauteja tautia sairastavan hoitoa, kirjaamaan rakenteisesti sekä tietää palveluohjauksen merkityksen pitkäaikaissairauksia sairastavan potilaan ja läheisten tilanteessa
-soveltaa hoitotyön toimintoja
-soveltaa ravitsemus- ja liikuntahoitoa
-tietää keskeisen sisätauti- ja syöpäpotilaan lääkehoidon perusteet
-osaa ohjata voimavaralähtöisesti omahoidossa ja elintapamuutoksessa
-ymmärtää ja huomioi läheisten merkityksen ja heidän voimavaransa sairauden eri vaiheissa
-osaa laskea virheettömästi sisätauteja ja syöpätauteja sairastavan hoidossa tarvittavat lääkelaskut
Keskeiset sisällötNäyttöön perustuva hoitotyön päätöksentekoprosessi sisätautia- ja syöpää sairastavan hoitotyössä ja ravitsemushoidossa.
Keskeinen lääkehoito ja lääkelaskenta. Asiakkaan ja omaisten psykososiaalinen tukeminen sairauden eri vaiheissa. Etiikka ja terveyden edistäminen, asiakkaan aktiivinen osallisuus omahoidossa. Keskeisimmät sisätaudit ja diagnostiikka. Dokumentointi. Infektioiden torjunta. Parantumattomasti sairaan tai kuolevan potilaan kohtaaminen (palliatiiviseen hoitotyön perusteet).
SuoritustavatAktiivinen osallistuminen opetukseen. Itsenäinen opiskelu. Yhteistoiminnallisten tehtävien hyväksytty suorittaminen ja esittäminen. Lääkelaskujen(100% oikein)hyväksytty suorittaminen. Tenttien hyväksytty suorittaminen.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliAHONEN, Outi, BLEK-VEHKALUOTO, Mari, EKOLA, Sirkka, PARTAMIES, Sanna, SULOSAARI, Virpi ja USKI-TALLQVIST, Tuija 2016 tai uudempi. Kliininen hoitotyö. Sisätauteja, kirurgisia sairauksia ja syöpätauteja sairastavan hoito. Helsinki. SanomaPro.

VAUHOKONEN, Ilkka ja HOLMSTRÖM Peter 2012 tai uudempi. Sisätaudit. Helsinki. SanomaPro.

Muu opintojakson alussa ilmoitettava kirjallisuus.
Edeltävät opinnotHoitotaito, hoitotaidon kliininen osaaminen, lääkehoidon perusteet
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöKarhemaa Anu
Leinonen Sanna

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.