Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TN22KM Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SAIHOTAK1
NimiHoitotaidon kliininen osaaminen
Nimi englanniksiNursing Assessment and Interventions:Clinical Skills
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija
-osaa toimia sairaanhoitajan eettisten ohjeiden, hoitotyön arvojen ja periaatteiden mukaisesti
-osaa toimia potilasturvallisuutta huomioiden ja edistäen
-osaa toimia aseptisesti oikein
-osaa arvioida asiakkaan tarpeita sekä valitsee ja käyttää tarkoituksenmukaisia hoitotoimia terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi eri toimintaympäristöissä
-osaa käyttää ABCDE -menetelmää ihmisen peruselintoimintojen tutkimisessa ja raportoi ISBAR menetelmää käyttäen
-osaa ohjata asiakasta toimintakykyä ylläpitävien, edistävien ja kuntouttavien periaatteiden mukaisesti
-osaa kirjata hoitotyön prosessimallin ja kansallisen kirjaamismallin mukaisesti
-harjaantuu suojakäsineiden sekä työ- ja suojavaatetuksen käytössä
-osaa toimia elintarvikehygienian mukaisesti
-tunnistaa muutostarpeen ja käyttää terveyttä ja toimintakykyä edistäviä menetelmiä tavoitteiden saavuttamiseksi
-tunnistaa ravitsemustilan ja toteuttaa enteraalisen ravitsemushoidon yksilöllisesti
-tietää ensiavun ja elvytyksen perusteet sekä keskeiset menetelmät ja osaa antaa ensiapua
-toimia ergonomian periaatteuden mukaisesti.
Keskeiset sisällötHoitotyön tarpeen arviointi ja hoitotyön toimet.Turvallinen vuorovaikutussuhde ja asiakkaan/potilaan ohjaaminen hoitotyössä, potilasturvallisuus, ISBAR, hoitotyön tarpeet ShTaL:n mukaan, hoitotyön toiminnot ShToL:n mukaan (päivittäisissä toiminnoissa avustaminen ja päivittäisten toimintojen apuvälineiden käyttö, enteraalisesta ravitsemuksesta huolehtiminen, erittämisen tarkkailu ja apuvälineiden käyttö, vitaalielintoimintojen tarkkailu ja hoito. ABCDE-malli. Päätöksenteko. Kuolevan potilaan hoito ja vainajasta huolehtiminen). Kansallinen kirjaamismalli, Pegasos-ohjelman käyttö. Aseptiikka, infektioiden torjunta, henkilöhygienia ja elintarvikehygienia. Ensiapu. Ergonomia.
SuoritustavatHarjoituksiin(100%), taitopajoihin(100%) ja niihin liittyvien ennakkotehtävien hyväksytty suorittaminen. Taitokokeen hyväksytty suorittaminen.
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
Materiaali
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaaOmakustanteiset suojavaatteet
YhteyshenkilöHirvonen Tiina
Karhemaa Anu
Röynä Tarja

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.