Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TN22KM Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SAIHPEO12
NimiHarjoittelu: Perioperatiivinen hoitotyö
Nimi englanniksiInternship: Perioperative Nursing Practice
Laajuus10 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- työskennellä hoitotyön arvojen ja periaatteiden mukaisesti perioperatiivisessa hoitotyössä
- käyttää tietoja perioperatiivisen potilaan hoidon tarpeenmäärittelyssä, suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
- soveltaa tietoja potilaan toimenpiteeseen valmistamisessa ja ohjauksessa, sekä toimenpiteen jälkeisessä tarkkailussa ja hoidossa
- tutkia, arvioida ja ylläpitää perioperatiivisen potilaan peruselintoimintoja
- aseptisen toiminnan periaatteet
- keskeiset perioperatiivisen hoitotyön toiminnot ja niissä tarvittavien hoitovälineiden- ja laitteiden oikean ja turvallisen käytön
- turvallisen perioperatiivisen lääkehoidon, nestehoidon ja verensiirron toteuttamisen sekä lääkelaskennan
- ohjata potilaita ja omaisia perioperatiivisen hoitoprosessin eri vaiheissa
- toteuttaa ja arvioida moniammatillista yhteistyötä perioperatiivisessa hoitotyössä
- arvioida ja kehittää perioperatiivisen hoitotyön osaamistaan
-reflektoida omaa oppimistaan ja kehittymistään
Keskeiset sisällötPre-, intra- ja postoperatiivinen hoitotyö. Potilasohjaus, omaisten ohjaus.
SuoritustavatHarjoittelu erilaisissa perioperatiivisissa hoitoympäristöissä erillisten arviointikriteerien mukaisesti. Simulaatioihin(100%),
taitopajaa, seminaareihin(100%) ja mahdollisiin opintokäynteihin(100%) osallistuminen. Erikseen sovittavat oppimistehtävät. Opintojakso on mahdollista suorittaa kv- vaihtona.
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
Materiaali
Edeltävät opinnotPerioperatiivisen hoitotyön teoriaopinnot suoritettu /aloitettu ja taitopajat suoritettu. Simulaatioiden suorittamisesta sovitaan ryhmäkohtaisesti teoriaopintojen alussa. Jos harjoittelu toteutuu ennen sisätautien hoitotyön harjoittelua, edeltävät opinnot ovat em. lisäksi samat kuin sisätautien hoitotyön harjoittelussa.
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöHuovinen Anne

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.