Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TN22KM Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SAIHPEO21
NimiHarjoittelu: Perioperatiivisen potilaan hoitotyö eri toimintaympäristöissä
Nimi englanniksiInternship: Perioperative Nursing in Different Nursing Contexts
Laajuus10 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-noudattaa Suomen terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä, asetuksia ja viranomaisten ohjeistuksia ja työskennellä potilasturvallisuutta vaalien
-analysoida potilaan elintoimintojen tutkimiseen, tarkkailuun ja ylläpitoon liittyvät asiat
-toteuttaa aseptiset toimintatavat ja käytänteet perioperatiivisessa hoitotyössä ja arvioida aseptiikan puutteista johtuvia haittoja
-soveltaa tietoja potilaan toimenpiteeseen valmistamisessa ja ohjauksessa sekä keskeisissä leikkaus- ja anestesiahoitotyön toiminnoissa sekä toimenpiteen jälkeisessä tarkkailussa ja hoidossa
-toteuttaa potilaan turvallisen lääkehoidon, nestehoidon ja verensiirron perusteet
-arvioida moniammatillisen yhteistyön merkitystä perioperatiivisen potilaan hoidossa
-osaa laatia CV:n, infograafin ja video CV:n
Keskeiset sisällötHarjoittelu perioperatiivisessa toimintayksikössä ja/tai työpaikalla tapahtuva oppiminen intra- ja postoperatiivisessa hoitoyksikössä. PLE(henkilökohtainen oppimisympäristö)
SuoritustavatHarjoittelun hyväksytty suorittaminen erillisten arviointikriteerien mukaisesti. Opintojakso voidaan suorittaa kv-vaihdossa. PLE(henkilökohtainen oppimisympäristö) hyväksytty suorittaminen.
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
Materiaali
Edeltävät opinnotPerusopinnot ja pakolliset ammattiopinnot
Muuta huomioitavaaHybridi-toteutus: Materiaalit ja opetus sekä suomeksi että englanniksi
Hybrid-implementation : Materials and lessons both Finnish and English.
YhteyshenkilöAura Suvi
Kinnunen Tommi

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.