Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TN22KM Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SAISKL21
NimiSisätauteja sairastavan kliininen hoitotyö eri toimintaympäristöissä
Nimi englanniksiInternal Medicine Nursing and Clinical Nursing in Different Contexts
Laajuus10 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-suunnitella, toteuttaa ja arvioida sisätauteja, syöpätauteja, endokrinologisia ja neurologisia sairauksia sairastavien hoitoa eri hoitoympäristöissä
-suunnitella, toteuttaa ja arvioida palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan ja hänen läheistensä hoitoa eri hoitoympäristöissä
-käyttää elinjärjestelmien kliinisen tutkimisen menetelmiä ja erilaisia mittareita potilaan tilan ja hoidon tarpeen arvioinnissa sekä toteutuksessa
-selittää sisätautien, endokrinologisten ja neurologisten sairauksien hoidossa käytettävien lääkkeiden vaikutusmekanismeja ja osaa toteuttaa turvallista lääkehoitoa
-selittää biologisten lääkkeiden vaikuttavauutta eri sairauksien hoidossa
-suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaan ja omaisten voimavaralähtöistä ohjausta ja psykososiaalista tukea sairauden eri vaiheissa
-soveltaa ja analysoida näyttöön perustuvaa tietoa hoidossa ja terveyden sekä toimintakyvyn ylläpitämisessä
-toimia monialaisesti yhteistyössä sisätauteja, syöpää, endokrinologisia ja neurologisia sairauksia sairastavan potilaan hoitoketjussa ja kehittää näyttöön perustuvaa kliinistä hoitotyötä
Keskeiset sisällötTulehdukselliset sydänsairaudet, sydämen tahdistinhoidot, dialyysihoidot, vaikean lihavuuden hoito, tulehduksellisten suolistosairauksien lääke- ja avannehoito, biologinen lääkehoito, hermosoluja vaurioittavat neurologiset sairaudet (ALS, MS) vaativa diabeteksen hoito ja hoitoteknologia,palliatiivinen hoito, potilaan kliininen tutkiminen, näyttöön perustuva kliinisen hoitotyön kehittäminen, ravitsemushoito, voimavaralähtöinen ohjaaminen, monialaisuus. Lääkelaskenta.
SuoritustavatTehtävien tekeminen, simulaatioihin(100%), seminaareihin(100%) ja taitopajoihin(100%) osallistuminen. Kliinisen osaamisen arviointi OSCE-menetelmällä. Tentin ja lääkelaskujen(100% oikein) hyväksytty suorittaminen. Englanninkieliseen materiaaliin perehtyminen ja sen käyttö oppimistehtävissä.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliKäypähoitosuositukset sekä muu erikseen sovittava suomen-ja englanninkielinen materiaali
Edeltävät opinnotPerusopinnot ja pakolliset ammattiopinnot
Muuta huomioitavaaToteutetaan vain suomen kielellä.(Implementation only in Finnish)
YhteyshenkilöHynynen Marja-Anneli
Mäkeläinen Tiina

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.