Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TN22KM Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SAISKL21
NimiSisätauteja sairastavan kliininen hoitotyö eri toimintaympäristöissä
Nimi englanniksiInternal Medicine Nursing and Clinical Nursing in Different Contexts
Laajuus10 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-suunnitella ja toteuttaa ja arvioida sisätauteja, syöpätauteja, endokrinologisia ja neurologisia sairauksia sairastavien hoitoa eri hoitoympäristöissä
-käyttää elinjärjestelmien kliinisen tutkimisen menetelmiä ja erilaisia mittareita potilaan tilan ja hoidon tarpeen arvioinnissa sekä toteutuksessa
-selittää sisätautien, endokrinologisten ja neurologisten sairauksien hoidossa käytettävien lääkkeiden vaikutusmekanismeja ja osaa toteuttaa turvallista lääkehoitoa
-selittää biologisten lääkkeiden vaikuttavauutta eri sairauksien hoidossa
-suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaan ja omaisten voimavaralähtöistä ohjausta ja psykososiaalista tukea sairauden eri vaiheissa
-soveltaa ja analysoida näyttöön perustuvaa tietoa hoidossa ja terveyden sekä toimintakyvyn ylläpitämisessä
-toimia monialaisesti yhteistyössä sisätauteja, syöpää, endokrinologisia ja neurologisia sairauksia sairastavan potilaan hoitoketjussa ja kehittää näyttöön perustuvaa kliinistä hoitotyötä
-suunnitella ja tehdä Visual CV
Keskeiset sisällötTulehdukselliset sydänsairaudet, sydämen tahdistinhoidot, dialyysihoidot, lisämunuaisten ja aivolisäkkeen sairaudet ja endokrinologiset tutkimukset, vaikean lihavuuden hoito, tulehduksellisten suolistosairauksien lääke- ja avannehoito, erilaiset reumasairaudet, biologinen lääkehoito, hermosoluja vaurioittavat neurologiset sairaudet (ALS, MS) vaativa diabeteksen hoito ja hoitoteknologia, potilaan kliininen tutkiminen, näyttöön perustuva kliinisen hoitotyön kehittäminen, ravitsemushoito, voimavaralähtöinen ohjaaminen, monialaisuus. Lääkelaskenta. PLE (henkilökohtainen oppimisympäristö)
SuoritustavatTehtävien tekeminen, simulaatioihin(100%), seminaareihin(100%) ja taitopajoihin(100%) osallistuminen. Kliinisen osaamisen arviointi OSCE-menetelmällä. Tentin ja lääkelaskujen(100% oikein) hyväksytty suorittaminen. Englanninkieliseen materiaaliin perehtyminen ja sen käyttö oppimistehtävissä.PLE (henkilökohtainen oppimisympäristö)hyväksytty suorittaminen.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliKäypähoitosuositukset sekä muu erikseen sovittava suomen-ja englanninkielinen materiaali
Edeltävät opinnotPerusopinnot ja pakolliset ammattiopinnot
Muuta huomioitavaaHybridi-toteutus: Materiaalit ja opetus sekä suomeksi että englanniksi.
Hybrid-implementation: Materials and lessons both Finnish and English.
YhteyshenkilöHynynen Marja-Anneli
Mäkeläinen Tiina

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.