Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TN22KM Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SAIPAL1
NimiIhmislähtöinen palliatiivinen hoito
Nimi englanniksiPerson-centered palliative care
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija
Osaa selittää palliatiivisen hoidon ja saattohoidon keskeiset käsitteet ja niiden väliset suhteet
Osaa soveltaa palliatiivista ja saattohoitoa määrittäviä keskeisiä lakeja ja säädöksiä
Osaa määritellä eettisiä ja juridisia kysymyksiä sekä osaa toimia eettisten arvojen ja periaatteiden mukaisesti palliatiivisessa ja saattohoidossa
Ymmärtää keskeisten lakien ja säädösten merkityksen palliatiivisessa ja saattohoidossa
Ymmärtää palliatiivisen ja saattohoidon linjaukset ja hoidon rajaukset sekä ymmärtää ennakoivan hoitosuunnitelman ja hoitotahdon merkityksen potilaan hoidossa
Tietää palliatiivisen ja saattohoitopotilaan keskeiset palveluketjut ja hoidon tasot
Osaa arvioida eri potilasryhmien yksilöllisiä palliatiivisen hoidon tarpeita ja soveltaa osaamista työssään
Ymmärtää ammatillisen osaamisen kehittämisen merkityksen palliatiivisessa hoidossa
Osaa tukea potilaan toimintakykyä ja tietää kuntoutuksen menetelmien merkityksen palliatiivisessa hoidossa
Keskeiset sisällötPalliatiivisen hoidon sekä saattohoidon keskeiset käsitteet
Palliatiivista ja saattohoitoa säätelevä lainsäädäntö ja suositukset
Eettiset ja juridiset näkökulmat
Eutanasia ilmiönä
Palliatiivisen hoidon tasot ja palveluketjut
Kotisaattohoito
Julkisen/yksityisen/3. sektorin ja vapaaehtoisten rooli palliatiivisessa hoidossa
Hoidon linjaukset, rajaukset, ennakoiva hoitosuunnitelma, hoitoneuvottelu, hoitotahto
Toimintakyvyn tukeminen ja kuntoutuksen menetelmät palliatiivisessa hoidossa
Erilaiset potilasryhmät palliatiivisessa ja saattohoidossa
SuoritustavatVerkko-ja lähiopetukseen sekä simulaatioihin osallistuminen, tehtävien hyväksytty suorittaminen
Tentin hyväksytty suorittaminen
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliANTTONEN, MS. 2016. Kuoleman vaikeuden lievittäminen kuoleman todellisuuden kohtaavassa ja ohittavassa saattohoidossa. Substantiivinen teoria saattohoidosta potilaan, perheenjäsenen ja hoitohenkilökunnan näkökulmasta. Väitöskirja. Tampereen yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0066-1 (Soveltuvin osin)
SAARTO,T, HÄNNEINEN, J, ANTIKAINEN, R & VAINIO, A(toim.). Palliatiivinen hoito. 2015. Duodecim. Hki. (Soveltuvin osin)
SAARTO, T, HÄNNINEN, J, ANTIKAINEN R & VAINIO, A (toim.). 2017. Palliatiivisen hoidon hyvät käytännöt. 2017. Kustannus oy Duodecim. Hki. (Soveltuvin osin)
Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon tila Suomessa. 2019. Alueellinen kartoitus ja ehdotuksia laadun ja saatavuuden parantamiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2019:14.
Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon järjestäminen. 2017. Työryhmän suositus osaamis- ja laatukriteereistä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmälle. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2017:44.
Palliatiivinen talo.fi https://www.terveyskyla.fi/palliatiivinentalo
PULKKINEN, M. 2016. Salattu, suoritettu ja sanaton suru: Läheisen menettäminen kokonaisvaltaisena kokemuksena. Väitöskirja. Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2243-8 (Soveltuvin osin)
Äkillisesti kuolleen henkilön läheisten tukeminen. 2018. Hoitotyön tutkimussäätiö Hotus. 03.09.2018. https://www.hotus.fi/akillisesti-kuolleen-henkilon-laheisten-tukeminen-hoitosuositus/
Ajankohtaiset artikkelit ja muu opettajan osoittama materiaali
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöYlinen Eeva-Riitta

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.