Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TN22KM Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SAIPAL2
NimiPalliatiivisessa hoidossa olevan potilaan oire- ja kivunhoito
Nimi englanniksiSymptom and pain management in palliative care
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija
Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan oireiden ja kivun hoitoa sekä ohjata potilasta ja hänen läheisiään yksilölliset tarpeet huomioiden
Osaa käyttää yleisimpiä oirekyselyitä ja -mittareita hoidossa
Osaa palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan turvallisen ja vaikuttavan lääkkeellisen ja lääkkeettömän hoidon periaatteet
Osaa toimia moniammatillisessa tiimissä potilaan oirehoidon helpottamiseksi
Ymmärtää kuoleman prosessin ja soveltaa osaamistaan potilaan hoidossa kuoleman jälkeen huomioiden potilaan läheiset
Keskeiset sisällötYleisimmät oireet, niiden syntymekanismit sekä lääkkeellinen ja lääkkeetön hoito
Oirekyselyt ja kipumittarit
Moniammatillinen tiimityö
Palliatiivisen sedaation periaatteet
Kuolema ja kuoleman jälkeinen hoito
SuoritustavatTentin hyväksytty suorittaminen, oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliKäypä hoito suositus: Palliatiivinen hoito ja saattohoito. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Palliatiivisen Lääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2018. Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
Palliatiivinen talo.fi https://www.terveyskyla.fi/palliatiivinentalo
SAARTO,T, HÄNNEINEN, J, ANTIKAINEN, R & VAINIO, A(toim.). Palliatiivinen hoito. 2015. Duodecim. Hki. (Soveltuvin osin)
Ajankohtaiset artikkelit ja muu opettajan osoittama materiaal
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöYlinen Eeva-Riitta

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.