Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TN22KM Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SAIHPAL1
NimiHarjoittelu: Palliatiivinen hoitotyö eri toimintaympäristöissä
Nimi englanniksiClinical practice: Palliative Nursing in Different Contexts
Laajuus10 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää sairaanhoitajan roolin palliatiivisen potilaan hoidon ja saattohoidon koordinoinnissa ja päätöksenteossa
- ymmärtää palliatiivisen hoidon järjestämisen tasot ja niiden integroitumisen sosiaali- ja terveydenhuoltoon
- osaa kohdata ja tukea laaja-alaisesti palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa olevaa potilasta ja hänen läheisiään huomioiden kulttuuriset tekijät sekä fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja eksistentiaaliset tarpeet
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida palliatiivista ja saattohoitoa kokonaisvaltaisesti potilaan elämän loppuvaiheen ennakoivan hoitosuunnitelman mukaisesti eettiset ja juridiset periaatteet huomioiden
- osaa toteuttaa ja arvioida kokonaisvaltaista oirehoitoa
- osaa toteuttaa ja arvioida palliatiivisen ja saattohoitopotilaan lääkkeellistä ja lääkkeetöntä kivunhoitoa erilaisilla auttamismenetelmillä
- osaa toimia osana moniammatillista tiimiä palliatiivisessa hoidossa potilaiden, läheisten sekä hoidossa mukana olevien eri tahojen kanssa
- osaa huomioida työhyvinvoinnin merkityksen palliatiivisessa ja saattohoidossa
-osaa laatia CV:n, infograafin ja video CV:n
Keskeiset sisällötPalliatiivisen hoitotyön eettiset ja juridiset periaatteet
Sairaanhoitajan rooli palliatiivisen potilaan hoidon ja saattohoidon koordinoinnissa ja päätöksenteossa
Hoidon järjestämisen tasot ja niiden integroitumisen sosiaali- ja terveydenhuoltoon
Palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa olevan potilaan ja hänen läheisten kohtaaminen ja tukeminen
Palliatiivisen ja saattohoidon kokonaisvaltainen suunnittelu, toteutus ja arviointi ennakoivan hoitosuunnitelman mukaisesti
Kokonaisvaltaisen oirehoito
Lääkkeellinen ja lääkkeetön kivunhoito
Moniammatillinen tiimityö
Työhyvinvointi
PLE(henkilökohtainen oppimisympäristö) hyväksytty suorittaminen
SuoritustavatHarjoittelu eri toimintaympäristöissä, jossa toteutetaan palliatiivista hoitoa. PLE(henkilökohtainen oppimisympäristö) hyväksytty suorittaminen.
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
MateriaaliKäypähoitosuositukset sekä muu erikseen sovittava materiaali
Edeltävät opinnotPerusopinnot ja pakolliset ammattiopinnot suoritettu. Palliatiivinen hoitotyö eri toimintaympäristöissä teoriaopinnot suoritettu - aloitettu.
Muuta huomioitavaaToteutetaan vain suomen kielellä (Implementation only in Finnish)
YhteyshenkilöYlinen Eeva-Riitta

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.