Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TT22KP Terveydenhoitajan tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TTLOT1
NimiLasta odottavan perheen terveydenhoitajatyö
Nimi englanniksiHealth Care of Expecting Family
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOsaa suunnitella ja toteuttaa lasta odottavan perheen terveyden, hyvinvoinnin ja voimavarojen seurannan ja tukemisen yhteistyössä perheen kanssa
Osaa hyödyntää digitaalisia ratkaisuja yksilön ja perheen terveyden edistämisessä
Osaa arvioida odottavan äidin ja sikiön terveyttä ja tunnistaa raskauteen ja synnytykseen liittyvät riskitekijät ja osaa ohjata tarvittaessa jatkotutkimuksiin.
Tuntee synnytyksen hoidon
Osaa seurata, tukea ja hoitaa vastasyntynyttä lasta ja hänen perhettään sekä tarvittaessa ohjata jatkohoitoon
Osaa ohjata ja tukea asiakkaita parisuhteeseen ja perhesuunnitteluun liittyvissä asioissa ja arvioida seurantakäynnit moniammatillisesti
Osaa suorittaa säännöllisen synnytyksen jälkitarkastuksen ja kirjoittaa vanhempaintodistuksen
Osaa arvioida asiakkaan ja perheen palvelutarvetta ja antaa palveluohjausta ja neuvontaa
Keskeiset sisällötÄitiyshuollon palvelujärjestelmät ja palveluohjaus ja-neuvonta sekä moniammatillinen yhteistyö
Digitaaliset ratkaisut asiakkaan omahoidon tukena äitiyshuollossa
Äitiysneuvolatarkastukset raskauden eri vaiheissa
Raskauden erityiskysymyksiä
Riskiraskaudet ja äitiyspoliklinikalle lähettämisen kriteerit
Synnytysvalmennus
Synnytyksen vaiheet ja kivunlievitys
Synnytyksen jälkeinen kotikäynti
Jälkitarkastus ja sisätutkimus
Perhesuunnittelu, seksuaaliterveys
Keskenmeno ja raskauden keskeytys
SuoritustavatOppimistehtävät, verkko-opiskelu ja kirjallinen koe
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliAsetus 380/ 2009 ja 338/2011. Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta.Suomen säädöskokoelma,
Klemetti ja Hakulinen-Viitanen (toim) 2013.
Äitiysneuvolaopas. Suosituksia äitiysneuvolatoimintaan.
Muu kirjallisuus tarkentuu opintojakson alussa
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöLappalainen Raija

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.