Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TT22KP Terveydenhoitajan tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TTOPI1
NimiOpiskelijan ja nuoren terveydenhoitajatyö
Nimi englanniksiStudents and Young Adults Health Promotion
Laajuus5 op
Osaamistavoitteet Osaa selittää ja perustella opiskeluterveydenhuoltoa ohjaavien lakien ja säädösten sisältöjä ja yhteyttä toimintaan
Osaa käyttää erilaisia ohjausmenetelmiä monipuolisesti ja hyödyntää digitaalisia ratkaisuja terveyden edistämisessä
Osaa ohjata ja tukea ratkaisu- ja voimavaralähtöisesti asiakkaita omahoitoon ja ottamaan vastuuta terveydestään
Osaa selittää nuorten, nuoren aikuisen terveyteen vaikuttavia tekijöitä
Osaa kuvata ja perustella opiskeluterveyden määräaikaistarkastusten sisältöjä ja seulontamenetelmien tekemistä sekä soveltaa näyttöön perustuvaa tutkimustietoa päätöksenteossa ja työskentelyssä opiskeluterveydenhuollossa
Osaa selittää nuorten, nuoren aikuisen ohjaukseen liittyvät sisällöt ja menetelmät
Osaa toteuttaa kansallista rokotusohjelmaa
Osaa ehkäistä suunnitelmallisesti koti-, työ- ja vapaa-ajan tapaturmia ja hallitsee ensiavun
Osaa ohjata ja tukea nuorta ja nuorta aikuista seksuaaliterveyteen liittyvissä asioissa
Keskeiset sisällötDigitaaliset ratkaisut asiakkaan omahoidon tukena ja sähköisen asioinnin muodot opiskeluterveydenhuollossa
Terveyden edistäminen opiskeluterveydenhuollossa
Palveluohjaus ja-neuvonta sekä moniammatillinen yhteistyö
Opiskeluterveydenhuollon toiminnot ja päätöksenteko
Ohjausmenetelmistä
Seksuaaliterveyden edistäminen
Rokotuksista_Erillinen syventävä Moodle -kurssi
syventävää tietoa diabeteksestä
Syventävää tietoa mielenterveyden häiriöistä nuorella aikuisella
'Terveydenhoitajatyön erityiskysymyksiä /Lääketieteen sovelluksia
Syövän ehkäisy ja rintojen tutkiminnen
Ensiapu terveydenhoitajan työssä
Suoritustavat
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliMilên, A. 2014. Opiskeluterveydenhuollon kehittämisohjelma 2014-2018. Suunnitelma. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos 2014
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/116030
Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät opiskeluterveydenhuollossa : Opas arviointiin, hoitoon ja käytäntöihin
http://www.julkari.fi/handle/10024/131873
Muu kirjallisuus tarkentuu opintojakson alussa
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöLappalainen Raija

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.