Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TT22KP Terveydenhoitajan tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SAIHSIS12
NimiHarjoittelu: Sisätautia sairastavan hoitotyö
Nimi englanniksiInternship: Medical Nursing Practice
Laajuus10 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija
-osaa toimia sairaanhoitajan eettisten ohjeiden ja hoitotyön arvojen sekä periaatteiden mukaisesti
-osaa toimia vastuukysymykset huomioiden sisätautia ja syöpää sairastavan potilaan hoidossa sairauden eri vaiheissa ja kohdatessaan parantumattomasti sairaan tai kuolevan potilaan sekä heidän läheisensä
-osaa käyttää näyttöön perustuvaa tietoa hoitotyössä
-tunnistaa sisä- ja syöpätauteja sairastavan oireet ja valita tarkoituksenmukaiset hoitotyön toimet hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoitamisessa
-osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida sekä dokumentoida hoitoa yhteistyössä potilaan ja omaisten kanssa
-tietää turvallisen keskeisen sisätautia sairastavan potilaan lääke- ja nestehoidon sekä verensiirron periaatteet. Osaa lääkelaskut.
-harjaantuu elintapamuutosten puheeksi ottamisessa ja terveyden edistämisen tukemisessa voimavaralähtöisesti
-harjaantuu toimimaan moniammatillisen yhteistyössä
-osaa toimia ergonomisesti ja aseptisesti oikein
-osaa perifeerisen laskimon kanyloinnin
-osaa arvioida ja kehittää sisätautia sairastavan hoitotyön osaamistaan
-arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
-osaa tehdä perusteltuja opintovalintoja sekä yhdistää niihin kansainvälistymisen, alan ammatillisten vaihtoehtojen ja urasuunnittelun näkökulman.
Keskeiset sisällötSisätautia sairastavan hoitotyö vuodeosastoilla tai vastaavissa toimintaympäristöissä, voimavaralähtöinen terveyttä edistävä ohjaaminen. perifeerisen laskimon kanylointi, Duodecim, Oppiportti - Laitekoulutukset(soveltuvin osin). Trakeosomiapotilaan hoitotyö.
SuoritustavatHarjoittelu erilaisissa sisätautia sairastavan hoitoympäristöissä (sisätautien vuodeosastot, terveyskeskusten vuodeosastot) erillisten kriteereiden mukaisesti. Osallistuminen simulaatioihin(100%) ja seminaareihin(100%). Erikseen sovittavat oppimistehtävät.
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
MateriaaliAHONEN, Outi, BLEK-VEHKALUOTO, Mari, EKOLA, Sirkka, PARTAMIES, Sanna, SULOSAARI, Virpi ja USKI-TALLQVIST, Tuija 2012. Kliininen hoitotyö. Sisätauteja, kirurgisia sairauksia ja syöpätauteja sairastavan hoito. Helsinki. SanomaPro.
Käypä hoito- suositukset. VAUHOKONEN, Ilkka ja HOLMSTRÖM Peter 2012. Sisätaudit. Helsinki. SanomaPro.
Edeltävät opinnotHoitotaito ja hoitotaidon kliininen osaaminen ja hoitotaidon harjoittelu suoritettu. Lääkehoidon perusteet ja vähintään yhdet hyväksytysti suoritetut lääkelaskut. Sisätautipotilaan hoitotyö teoria suoritettu / aloitettu.
Muuta huomioitavaaOpiskelijalle voi tulla matka-ja/tai asumiskustannuksia.
YhteyshenkilöMäkeläinen Tiina

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.