Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TT22KP Terveydenhoitajan tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SAIHKOTGER
NimiHarjoittelu: Kotihoito ja gerontologinen hoitotyö
Nimi englanniksiInternship: Gerontological Nursing and Home Care Services Practice
Laajuus10 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-soveltaa voimavaralähtöisesti ja terveyttä edistäen näyttöön perustuvaa gerontologisen hoitotyön ja kotihoidon osaamista asiakkaan kotona ja kodinomaisissa ympäristöissä.
-huomioida ikäihmisten moninaisuuden, monikulttuurisuuden sekä elämänhistorian merkityksen hoidossa ja ohjauksessa
-toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
-verkostoitua ja ohjata ikäihmistä ja hänen läheisiään käyttämään tarkoituksenmukaisia, myös digitaalisia, sosiaali-ja terveydenhuollon sekä kolmannen sektorin palveluita
-soveltaa kuntoutumista edistävän hoitotyön tietoja ja taitoja asiakkaan vastuuhoitajana
-selittää moniammatillisen työskentelyn merkityksen asiakkaan toimintakyvyn ja terveyden edistämisessä
-selittää sairaanhoitajan vastuut ja velvollisuudet lääkehoidon toteutuksessa ja arvioinnissa
-arvioida lääkkeiden vaikuttavuutta, lääkkeiden haitta-, sivu- ja yhteisvaikutuksia
-dokumentoida oleelliset asiat ja käsitellä terveyskertomuksia tietosuojan sekä tietoturvan ohjeiden mukaisesti
-toimia aseptisesti ja työskennellä ergonomisesti eri toimintaympäristöissä
-soveltaa ja kehittää gerontologian osaamista erilaisissa toimintaympäristöissä, tiimeissä ja virtuaalikotikäynnin kehittämisessä
-ohjata ja tukea omaisten hoitoon osallistumista asiakkaan näkemyksiä ja voimavaroja kunnioittaen
-reflektoida omaa oppimistaan ja osaamistaan
Keskeiset sisällötHarjoittelu erilaisissa perusterveydenhuolon toimintaympäristöissä(kotihoito/kotisairaanhoito),ergonomian kertaus.
SuoritustavatHarjoittelu erilaisissa gerontologisen hoitotyön toimintaympäristössä erillisten kriteereiden mukaan. Simulaatioihin(100%) ja seminaareihin(100%)ja taitopajoihin(100%) osallistuminen.Opintojakso on mahdollista suorittaa kansainvälisenä vaihtona.
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
Materiaali
Edeltävät opinnotHoitotaito ja hoitotaidon kliininen osaaminen(teoria ja harjoittelu)Lääkehoidon perusteet. Sisätautia sairastavan hoitotyö (teoria ja harjoittelu). Anatomia, fysiologia ja diagnistiset tutkimukset 1 ja 2. Keskeisten sairauksien lääkehoito.
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöIire Paula

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.