Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TT22KP Terveydenhoitajan tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SAIHMETAO1
NimiHarjoittelu: Sairaanhoitaja ohjaajana, mentorina ja terveydenedistäjänä
Nimi englanniksiInternship: Health Promotion and Counselling Practice
Laajuus5 op
Vieraskielinen osuus1 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-arvioida ja kehittää omaa ohjausosaamistaan ohjaajana, mentorina ja terveydenedistäjänä
-soveltaa erilaisia ohjausmenetelmiä
-toimia erilaisissa toimintaympäristöissä ohjaajana/ mentorina/ terveydenedistäjänä
-arvioida palveluohjauksen ja omahoidon tarvetta sekä hyödyntää ohjauksessa monimuotoisia ja ajankohtaisia, arvopohjaisia ja voimavaralähtöisiä terveyden edistämisen interventioita
-arvioida osaamista ja ammatillista kehittymistä
-antaa ammatillista osaamista edistävää palautetta
Keskeiset sisällötOhjaamisen, mentoroinnin ja terveyden edistämisen käsitteiden ulottuvuudet. Erilaiset oppimistyylit ja ohjausmenetelmät. Opiskelijan ohjaajana ja mentorina toimiminen. Asiakkaan tarpeet huomioiva, osallistava ja vastuuta edistävä toiminta. Asiakkaan arvopohjainen, voimavaralähtöinen ja dialoginen kohtaaminen. Eettinen toiminta ohjaustyössä. Palveluohjaus. Digitaaliset ratkaisut asiakkaan omahoidon tukena. Ohjauksen, mentoroinnin tai terveydenedistämisen intervention suunnittelu, toteutus ja arviointi. Ammatillinen kehittyminen. Palaute ja osaamisen arviointi.
SuoritustavatOpiskelija harjoittelee ohjaajana, mentorina tai terveyden edistäjänä toimimista suunnitelmallisesti erilaisissa työelämän, järjestöjen, yhdistysten, säätiöiden, yksityisten ja julkisten palveluiden tuottajien ja hankkeiden toimintaympäristöissä. Harjoittelu suoritetaan esimerkiksi Savonian VireTorilla tai muissa vastaavissa hyvinvointia edistävissä sosiaali- ja terveysalan kansallisissa ja kansainvälisissä yksiköissä, projekteissa/hankkeissa ja palveluneuvontapisteissä, erilaisessa leiritoiminnassa, liikunta ja kuntoutustoiminnassa, ehkäisevän toiminnan palveluissa (esim. perhetyö, mielenterveystyö, päihdetyö), erityisryhmien, maahanmuuttajien tukipalveluissa, diakonia- ja vapaaehtoistyössä sekä kriminaalihuollossa. Harjoitteluun sisältyy tavoitteisiin ja toimintaan liittyviä oppimistehtäviä ja osaamisen näyttö, yksilö- tai ryhmäintervention suunnittelu, toteutus ja arviointi sekä harjoitteluraportin laatiminen.
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
Materiaali
VEHVILÄINEN, Sanna. 2019. Ohjaus vuorovaikutuksena. E-kirja.
VÄNSKÄ, Kirsti, LAITINEN-VÄÄNÄNEN, Sirpa, KETTUNEN, Tarja ja MÄKELÄ, Juha. 2011. Onnistuuko ohjaus? Sosiaali- ja terveysalan ohjaustyössä kehittyminen. Edita.
RISTIKANGAS, Vesa, RISTIKANGAS, Marjo-Riitta, ALATALO Marjut. 2019. Valmentava mentorointi.

BASTABLE, Susan, B, GRAMER, Pamela, JACOBS, Karen & SOPCZYK, Deborah. l. 2011. Health Professional as Educator. Principles of Teaching and Learning. Jones& Bartlett LEARNING.
tai
BASTABLE, Susan, B. Nurse as Educator. Principles of Teaching and Learning for Nursing Practice. Jones& Bartlett Publishers.

Opintojakson alussa sovitut ajankohtaiset kansalliset ja kansainväliset artikkelit.
Edeltävät opinnotAnatomia, fysiologia ja diagnostiset tutkimukset 1-2, Hoitotaito, Hoitotaidon kliininen osaaminen, Lääkehoidon perusteet, Sisätautia sairastavan hoitotyö, Harjoittelu: Hoitotaito, Sisätautia sairastavan hoitotyö.
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöSuhonen Maija
Hyvönen Katrina

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.