Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TT22KP Terveydenhoitajan tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SAIHHOTA1
NimiHarjoittelu: Hoitotaito
Nimi englanniksiInternship: Nursing Assessment and Interventions Practice
Laajuus10 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- toimia hoitotyön arvojen ja periaatteiden sekä säädösten mukaisesti
- toimia ymmärtäen vastuunsa rajat
- toimia ammatillisessa vuorovaikutuksessa kunnioittaen asiakkaan/potilaan yksilöllisyyttä ja erilaisuutta
- tunnistaa asiakkaan/potilaan perusravitsemuksen, päivittäisen toimintakyvyn ja hoidon tarpeita
- ohjata asiakkaita/potilaita päivittäisen toimintakyvyn ylläpitämisessä sekä perusravitsemukseen liittyvissä kysymyksissä ja toteuttaa kuntouttavaa hoitotyötä
- toimia aseptisesti infektioiden torjunnan periaatteita noudattaen
- käyttää keskeisiä hoitotyön menetelmiä ja välineitä
-tunnistaa dialogisen vuorovaikutuksen periaatteet
Keskeiset sisällötAseptiikka ja infektioiden torjunta. Hoitotyön toiminnot: puhtaudesta, ravitsemuksesta/nesteytyksestä ja erittämisestä huolehtiminen. Vitaalielintoiminnot: verenpaineen, pulssin, hengityksen, lämmön, tajunnan ja verensokerin tarkkailu ja seuranta. Lääkehoito: lääkehoidon toteuttaminen ja vaikuttavuuden seuranta. Toimintakyky ja ravitsemus: päivittäisen toimintakyvyn ja perusravitsemuksen arviointi. Rakenteellinen kirjaaminen.Asiakkaan/potilaan arvostava kohtaaminen ja dialoginen vuorovaikutus.
SuoritustavatHarjoittelu erilaisissa hoitoympäristöissä (tehostetun palvelun asuminen, hoitokodit, terveyskeskusten vuodeosastot) erillisten kriteereiden mukaisesti. Osallistuminen simulaatioihin(100%) ja seminaareihin(100%) ja Viretoritoimintaan tai vastaavaan(100%). Erikseen sovittavat oppimistehtävät.
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
MateriaaliRAUTAVA-NURMI Hanna, WESTERGÅRD Airi, HENTTONEN Tarja, OJALA Mirja ja VUORINEN, Sinikka 2019. Hoitotyön taidot ja toiminnot. 6.uudistettu painos. Helsinki: Sanoma Pro.

AHONEN, Outi, BLEK-VEHKALUOTO, Mari, EKOLA, Sirkka,PARTAMIES Sanna ja SULOSAARI, Virpi 2019. Kliininen hoitotyö. Sisätauteja, kirurgisia sairauksia ja syöpätauteja sairastavan hoito. 8.uudistettu painos. sanoma Pro Oy.Helsinki.

Muu erikseen sovittava materiaali.
Edeltävät opinnotHoitotaito ja hoitotaidon kliininen osaaminen, lääkehoidon perusteet, Anatomia, fysiologia ja diagnostiset tutkimukset – opintojaksot aloitettu/ suoritettu. Taitokoe hyväksytysti suoritettu.
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöMäkeläinen Tiina

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.