Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TT22KP Terveydenhoitajan tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SAIHHOI12
NimiHarjoittelu: Hoitotyön osaamisen täydentäminen
Nimi englanniksiInternship: Developing Nursing Competencies
Laajuus10 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija
-osaa soveltaa eettisiä ohjeita ja lainsäädäntöä toimiessaan erilaisissa hoitotyön tilanteissa ja toimintaympäristöissä
-täydentää hoitotyön osaamistaan eri toimintaympäristöissä
-osaa toimia potilasturvallisuutta edistäen potilaan hoitoprosessin kaikissa vaiheissa
-osaa hyödyntää sähköisiä terveydenhuollon palveluja osana potilaan kokonaishoitoa
-osaa toimia asiakaslähtöisesti huomioiden potilaan voimavarat ja tarpeet hoito- ja ohjaustilanteissa sekä toimia potilaan ja hoitotyön edustajana erilaisissa työryhmissä
-hallitsee tavanomaiset lääkkeiden antotavat, lääkehoidon ohjauksen ja osaa arvioida potilaan hoidossa käytettävien lääkkeiden vaikuttavuutta sekä lääkkeiden haitta-, sivu- ja yhteisvaikutuksia
-arvioida kokonaislääkityksen ja toimia moniammatillisesti
-tietää varautumissuunnitelmat terveydenhuollon erityistilanteisiin ja poikkeusoloihin Suomessa
-osaa toimia sairaanhoitajana hoitoelvytyksessä ja johtaa elvytystoimintaa
-osaa yleissairaanhoitajan 180op valtakunnallisessa kokeessa tarvittavat tiedot ja taidot
-osaa reflektoidan omaa oppimistaan ja osaamistaan
Keskeiset sisällötTurvallinen hoitotyö, sähköiset palvelut, lääkehoito, hoitoelvytys, poikkeusolojen terveydenhuolto, varautumissuunnitelmat. Rokotusosaaminen.Yleissairaanhoitajan 180op valtakunnallinen koe
SuoritustavatHarjoittelu erilaisissa hoitotyön toimintaympäristöissä erillisen kriteeristön mukaisesti. Harjoittelun voi suorittaa myös kansainvälisessä vaihdossa tai opinnollistaa työsuhdetta hyödyntämällä (vaihtoehtoinen suoritustapa sairaanhoitajan sijaisuudessa, kts. ohje Ohjatun harjoittelun nettisivuilta). Harjoittelua ei voi hyväksilukea jälkikäteen aikaisemmin hankitun työkokemuksen perusteella. Oppimistehtävävien hyväksytty suorittaminen. Taitopajoihin (100%) osallistuminen. Verkkokurssien, tenttien ja hoitoelvytysnäytön hyväksytty suorittaminen. Yleissairaanhoitajan 180op valtakunnallinen koe
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
MateriaaliIlmoitetaan opintojakson alussa.
Edeltävät opinnotOPSin mukaiset aiempien lukukausien pakolliset ammattiopinnot tulee muuten olla hyväksytysti suoritettuna, mutta tämän opintojakson voi tehdä ennen Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön harjoittelua (harjoitteluun liittyvät simulaatiot tulee olla suoritettuna).Gerontologinen hoitotyö ja kotihoito-teoriaopintojakso tulee olla aloitettu ja harjoitteluopintojakso tulee olla suoritettu. Hoitotyön osaamisen täydentämisen harjoittelun voi myös suorittaa ennen opintojakson simulaatio- ja taitopajaosiota.
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöJyrkinen Heli
Huovinen Anne

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.