Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TT22KP Terveydenhoitajan tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TTTYÖ2
NimiTyöikäisen terveydenhoitajatyö 2
Nimi englanniksiNursing/Health care of People in Working Age
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOsaa kuvata työterveyshuollon keskeisen lainsäädännön ja hyvän työterveyshuoltokäytännön sisällön. Osaa soveltaa moniammatillisuutta työpaikkojen ja työterveyshuollon yhteistyössä ja toimia työterveyshoitajan toimenkuvan mukaisesti muuttuvassa työelämässä.

Osaa selvittää, arvioida ja seurata työikäisen terveyttä, työkykyä ja työhyvinvointia edistäviä ja kuormittavia tekijöitä työssä, työympäristössä ja työyhteisössä.

Osaa tehdä johtopäätöksiä ja suunnitella, toteuttaa ja arvioida toimenpiteitä työntekijän työkyvyn, työn, ja työympäristön sekä työturvallisuuden edistämiseksi ja parantamiseksi sekä työyhteisön toimivuuden lisäämiseksi eri menetelmin.

Osaa kuvata työterveyshuollon ydinprosessien vaiheet ja soveltaa prosessiajattelua työpaikkaselvityksiin, terveystarkastuksiin, työkykyongelmien käsittelyyn, työpaikan ensiapuvalmiuteen, tietojen antamiseen, neuvontaan ja ohjaukseen, toimintasuunnitelmien laatimiseen sekä sairaanhoitoon työterveyshuollossa.

Osaa toimia terveydenhoitajatyön asiantuntijana monitoimijaisessa verkostossa ympäristön ja yhteisön terveyden edistämiseksi
Keskeiset sisällötTyöterveyshuollon ja työterveyshoitajan työn kehitys ja työterveyshoitajan toimenkuva ja työn arvot
Hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteet
Työterveyshuollon keskeinen lainsäädäntö
Työterveyshuollon moniammatillisuus
Työterveyshuollon tavoitteet ja sisältö
Työkyvyn, työympäristön ja työturvallisuuden sekä työyhteisön toimivuuden edistäminen
Työperäiset sairaudet ja ammattitaudit
Työsuojelu
Työterveyshuollon ydinprosessit: työpaikkaselvitys, terveystarkastukset, työkykyongelmien käsittely ja kuntouttava toiminta, työpaikan ensiapuvalmius, tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus, toimintasuunnitelma ja sairaanhoito työterveyshuollossa.
SuoritustavatOppimistehtävät, kirjallinen koe
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliHyvä työterveyshuoltokäytäntö (toim. Manninen Pirjo ym.)Työterveyslaitos uusin painos, Helsinki
Työperäiset sairaudet (toim. Uitti Jukka & Helena Taskinen) Työterveyslaitos 2011, Helsinki
Terveystarkastukset työterveyshuollossa (toim. Karhula Anna-Liisa) Työterveyslaitos uusin painos, Helsinki.
Lisäksi kaikki tunneilla käsiteltävät lait ja artikkelit.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöSuhonen Maija

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.