Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TK22KP Kätilön tutkinto-ohjelma

Opintojaksotaulukko

Koodi Nimi 1 K 1 S 2 K 2 S 3 K 3 S 4 K 4 S 5 K
 
Perusopinnot
Sosiaali- ja terveysalan yhteiset opinnot
4 STYOP01 Oppijana korkeakoulussa 5              
4 STYAS02 Asiakas ja ammattilainen sote-palveluissa 5              
4 STYEN02 English in Social and Health Care and Intercultural Communication     5          
4 STYTU02 Tutkin, oivallan, kehitän       5        
4 STYSV02 Svenska i social och hälsovård och kundvänligt samspel         5      
4 STYTY01 Työyhteisötaidot, työhyvinvointi ja yrittäjyys           5    
 
Ammattiopinnot
Sairaanhoitajan ammattiopinnot
4 SAIAFDI1 Anatomia, fysiologia ja diagnostiset tutkimukset 1 5              
4 SAIHOTA1 Hoitotaito 5              
4 SAIHOTAK1 Hoitotaidon kliininen osaaminen 5              
4 SAILÄPE1 Lääkehoidon perusteet 5              
4 SAIAFDI21 Anatomia, fysiologia ja diagnostiset tutkimukset 2   5            
4 SAISIS12 Sisätautia sairastavan hoitotyö   5            
4 SAIHHOTA1 Harjoittelu: Hoitotaito   10            
4 SAIHSIS12 Harjoittelu: Sisätautia sairastavan hoitotyö   10            
4 SAIKLÄÄ1 Keskeisten sairauksien lääkehoito     5          
4 SAIPEO12 Perioperatiivinen hoitotyö     5          
4 SAILAS12 Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö     5          
4 SAIHPEO12 Harjoittelu: Perioperatiivinen hoitotyö     10          
4 SAIMIE12 Mielenterveys- ja päihdehoitotyö       5        
4 SAIHPER12 Harjoittelu: Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö       10        
4 SAIHMIE12 Harjoittelu: Mielenterveys- ja päihdehoitotyö       10        
4 SAIKOTGER1 Kotihoito ja gerontologinen hoitotyö         5      
4 SAIHKOTGER Harjoittelu: Kotihoito ja gerontologinen hoitotyö         10      
4 SAISAI12 Sairaanhoitaja itsenäisenä toimijana ja hoidon tarpeen arvioijana           5    
4 SAIHMETAO1 Harjoittelu: Sairaanhoitaja ohjaajana, mentorina ja terveydenedistäjänä           5    
4 SAIHHOI12 Harjoittelu: Hoitotyön osaamisen täydentäminen           10    
Kätilötyön ammattiopinnot
4 TKRASY Kätilötyö raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen             5  
4 TKNATA1 Naisten ja naistentautien kätilötyö             5  
4 TKTVAI1 Varhainen vuorovaikutus, havainnointi ja imetysohjaajakoulutus             5  
4 TKKASYAI Kätilötyö synnytyksen aikana             5  
4 TKSLT1 Kätilö seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäjänä             5  
4 TKHARA1 Kätilötyön harjoittelu raskausaikana             5  
4 TKKEJO1 Kätilötyön kehittäminen ja johtaminen               5
4 TKHRA1 Kätilötyön harjoittelu raskausaikana               5
4 TKHSYN1 Kätilötyön harjoittelu synnytyksen aikana               10
4 TKHLAP1 Kätilötyön harjoittelu lapsivuodenaikana               10
4 TKHNA1 Kätilötyön harjoittelu naistentaudit                 5
4 TKHN1 Kätilötyön harjoittelu naistentaudit                 5
4 TKHSYY1 Kätilötyön harjoittelu synnytyksen aikana                 10
4 TKHLA1 Kätilötyön harjoittelu lapsivuodeaikana                 5
4 TKHSYV1 Kätilötyön syventävä harjoittelu                 5
 
Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
4 SAVONT1 Opinnäytetyö         15      
   5 SOTEONT10  Opinnäytetyön suunnittelu         5      
   5 SOTEONT20  Opinnäytetyön toteutus         5      
   5 SOTEONT30  Opinnäytetyön viimeistely           5    
   5 SOTEONT40  Kypsyysnäyte           0    
4 SAVONT2 Opinnäytetyö         15      
   5 SOTEONT50  Opinnäytetyö, projekti 1         5      
   5 SOTEONT60  Opinnäytetyö, projekti 2         5      
   5 SOTEONT70  Opinnäytetyöprojektien synteesi ja julkistaminen           5    
   5 SOTEONT80  Kypsyysnäyte           0    
 
Valinnaiset opinnot
Valinnaiset opinnot
0 (NonStop)

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.