Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TK22KP Kätilön tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TKHRA1
NimiKätilötyön harjoittelu raskausaikana
Nimi englanniksiPractise of Midwifery During Pregnancy
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetEettinen osaaminen:
Osaa toimia kätilötyössä lainsäädännön, suositusten, kätilötyön arvojen ja eettisten periaatteiden sekä toimintayksikön hoito- ja toimintaohjeiden mukaisesti
Osaa arvioida ja “käsitellä” eettisiä tilanteita raskausajan kätilötyössä - Miten tämä olisi hyvä esittää?
Osaa työskennellä ammatillisesti, kollegiaalisesti ja joustavasti osana työyhteisöä
Osaa antaa ja vastaanottaa palautetta
Osaa arvioida ja suunnitella ammatillista kehittymistään raskausajan kätilötyössä

Terveyden edistämisen osaaminen, opetus- ja ohjausosaaminen:
Osaa keskeiset raskauden ajan terveyden edistämisen sisältöalueet kätilötyössä
Osaa käyttää näyttöön perustuvia, terveyttä edistäviä ja voimavaralähtöisiä sekä kuntoutumista edistäviä työmenetelmiä terveyden edistämisessä
Osaa neuvoa, ohjata ja hoitaa raskaana olevaa ja perhettä raskauden suunnittelussa
Osaa antaa seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvää ohjausta raskaudenajan kätilötyössä
Osaa ohjata raskaana olevaa ja perhettä yksilöllisesti, voimavaralähtöisesti ja yksilön/perheen päätöksentekotaitoja vahvistavasti sekä ymmärtää ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen merkityksen kätilötyössä
Osaa edistää perheen terveyttä ja yhteiskunnallista hyvinvointia ja ymmärtää raskaana olevan terveyden merkityksen koko perheen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta
Osaa toimia asiakaslähtöisesti ja ymmärtää kumppanin ja perheen merkityksen kätilötyössä
Osaa ottaa käyttöön uusia terveyden edistämisen työmuotoja ja digitaalisia työvälineitä raskaana olevien ja heidän perheidensä ohjauksessa ja hoidossa
Osaa tukea varhaista vuorovaikutusta ja vanhemmuutta

Kliininen osaaminen:
Osaa raskaudenajan kätilötyön tietoperustan
Osaa soveltaa ja integroida teoriatietoa käytäntöön raskausajan kätilötyön harjoitteluissa
Osaa toimia ergonomisesti ja aseptisesti
Osaa toteuttaa turvallista kätilötyötä ja lääkehoitoa ja toimia elvytystilanteissa
Osaa seurata raskaana olevan ja sikiön vointia raskauden aikana
Osaa käyttää keskeisiä kätilötyön toimintoja, laitteita ja apuvälineitä raskaana olevan seurannassa
Osaa ehkäistä, ennakoida ja tunnistaa raskauden aikaisia riskitekijöitä ja komplikaatioita
Osaa raskaana olevan ja sikiön seuranta- ja hoitoprosessin, kykenee ennakoimaan ja analysoimaan raskaana olevan ja/tai sikiön voinnissa tapahtuvia muutoksia sekä osaa toimia muutosten edellyttämällä tavalla monitoimijaisesti
Osaa seurata raskaana olevan ja sikiön vointia riskiraskauden aikana ja osallistua hoitoon monitoimijaisen tiimin jäsenenä
Osaa kätilötyön dokumentoinnin ja viestinnän huomioiden tietosuojan-ja turvan

Moniammatillinen ja monikulttuurinen osaaminen:
Tunnistaa raskaana olevien ja perheiden terveyteen vaikuttavia yksilöllisiä, kulttuurisia ja ympäristötekijöitä
Osaa tunnistaa raskaudenajan kätilötyöhön liittyviä tutkimus- ja kehittämistarpeita ja osaa kehittää ja toteuttaa näyttöön perustuvaa kätilötyötä
Tietää oman vastuunsa kätilönä, kykenee itsenäiseen päätöksentekoon ja jakamaan omaa asiantuntijuuttaan
Keskeiset sisällöt
Suoritustavat
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
Materiaali
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöHoffren Päivi
Tuovinen Raija

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.