Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TK22KP Kätilön tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TKRASY
NimiKätilötyö raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen
Nimi englanniksiMidwifery in pegnancy and in postpartum
Laajuus5 op
Osaamistavoitteet-Osaa kätilötyön eettiset ohjeet, arvot ja periaatteet sekä kätilötyötä ohjaavan lainsäädännön ja toimintasuunnitelmat raskaus- ja lapsivuodeajan kätilötyössä.
-Osaa lääkelaskut ja turvallisen lääkehoidon.
-Tietää kätilötyön historiaa sekä seurata ja hyödyntää kansallista ja kansainvälistä kätilötyötä.
-Osaa nais- ja perhekeskeisyyden, kulttuurisuuden ja tukiverkostojen merkityksen raskauden ja lapsivuoteen aikana.
-Osaa selittää ravitsemuksen, liikunnan ja painonhallinnan merkityksiä raskaana olevan ja synnyttäneen naisen terveydelle.
-Osaa selittää ja arvioida raskauden ja synnytyksen jälkeisen ajan vaikutuksia parisuhteeseen ja vanhemmuuden kehittymiseen.
-Osaa selittää ja perustella raskauden aikaiset ja synnytyksen jälkeiset muutokset naisen elimistössä ja saa valmiudet synnytyksen jälkitarkastukseen.
-Osaa selittää ja perustella alkion ja sikiön kehityksen, sikiön seurantamenetelmät ja tutkimukset sekä saa valmiudet ohjata ja soveltaa tietoa kätilötyössä.
-Osaa selittää raskaana olevan naisen seurannan, tutkimuksia ja ohjauksen sekä saa valmiudet ohjata ja soveltaa tietoa kätilötyössä.
-Osaa selittää ja perustella säännöllisen/epäsäännöllisen synnytyksen jälkeisen seurannan, ohjauksen ja hoidon lapsivuodeosastolla sekä saa valmiudet ohjata ja soveltaa tietoa kätilötyössä.
-Osaa selittää tavallisimmat riskiraskaudet ja niiden hoitopolun sekä -prosessin ja kätilötyön osuuden.
-Osaa selittää ja perustella tavallisimmat lapsivuodeajan häiriöt, niiden oireet, diagnosoinnin ja hoidon sekä saa valmiudet ohjata ja soveltaa tietoa kätilötyössä.
-Osaa selittää ja perustella hyväkuntoisen/tarkkailtavanvastasyntyneen seuranta- ja hoitoprosessin lapsivuodeosastolla sekä kätilötyön osuuden.
Keskeiset sisällöt-Kätilötyön eettiset ohjeet, arvot ja periaatteet sekä kätilötyötä ohjaava lainsäädäntö
-Kätilötyön historia ja nykypäivä sekä kansainvälisyys
-Tulevaisuuden kätilötyö (digitaalisuus, virtuaalisuus, robotiikka)
-Ravitsemus, liikunta ja painonhallinta
-Raskauden ajan ja imetyksen ajan lääkehoito
-Parisuhde, perhe ja vanhemmuus
-Muutokset elimistössä raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen
-Sikiön kehitys, seuranta ja tutkimukset
-Raskaana olevan seuranta, tutkimukset ja ohjaus
-Riskiraskaudet ja erityisen tuen tarve
-Säännöllisen/epäsäännöllisen synnytyksen jälkeinen seuranta, ohjaus ja hoito
-Lapsivuodeajan häiriöt
-Vastasyntyneen seuranta, tutkimukset ja hoito
-Synnytyksen jälkitarkastus
Suoritustavat- Itsenäinen opiskelu, lähiopetus, ryhmätehtävät, Raskaudenajan ja Synnytyksen jälkeisen ajan kätilötyö Moodle –tentti (50 %), Lääkelaskut (100 %), arvioitava kirjallinen tehtävä, simulaatiot (4h) ja taitopajat (4h)
Kätilötyön historiaa ja nykypäivää ja Kätilötyön kansainvälisyys Moodle –verkkokurssit tehtävineen
Kätilötyön syventävä lääkehoito -kurssi
Asiantuntijaluento lastentehon sairaanhoitajan työ
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliDeufel & Montonen 2016. Lapsivuodeaika. Duodecim.
Fellman, Luukkainen & Asikainen 2013 tai uudempi painos. Vastasyntyneiden tehohoito. Duodecim.
Paananen, Pietiläinen, Raussi-Lehto & Äimälä (toim.) 2015. Kätilötyö, Edita.
Stolt, Yliherva, Parikka, Haataja & Lehtonen (toim.) Keskosen hoito ja kehitys. Duodecim.
Ylikorkala & Tapanainen. 2011. 5. uudistettu painos. Naistentaudit ja synnytykset. Duodecim. Hämeenlinna.
Tapanainen, Heikinheimo, Mäkikallio & Aaltonen 2019. Naistentaudit ja synnytykset. Duodecim. Saatavilla myös e-kirjana Oppiportista osoitteesta https://www.oppiportti.fi/op/opk04496
Käypähoito suositukset
Ajankohtaiset tutkimukset ja artikkelit
Muu opintojakson aikana esiteltävä materiaali
Moodlessa oleva luentomateriaali
Kätilötyön historia ja Kätilötyön kansainvälisyys Moodle –verkkokurssit
Edeltävät opinnotSairaanhoitaja-amk opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöHoffren Päivi

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.