Opetussuunnitelmat

#SavoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TK22KP Kätilön tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TKNATA1
NimiNaisten ja naistentautien kätilötyö
Nimi englanniksiMidwifery for women and gynecology
Laajuus5 op
Osaamistavoitteetopintojakson suoritettuaan opiskelija:
-Osaa selittää kätilötyön eettiset ohjeet, arvot ja periaatteet sekä kätilötyötä ohjaavan lainsäädännön ja toimintasuunnitelmat naisten ja naistentautien kätilötyössä.
-Osaa selittää naisen ja naistentautien kätilötyön erityispiirteet.
-Osaa turvallisen lääkehoidon.
-Osaa selittää näyttöön perustuvasti ja arvioida naisen elämänkaaren tapahtumia sekä eri ikäisen naisen terveyteen ja naiskuvaan vaikuttavia yksilöllisiä, kulttuurisia ja ympäristöllisiä tekijöitä.
-Osaa selittää näyttöön perustuvasti ja arvioida nais- ja perhelähtöisyyden, kulttuurisuuden sekä tukiverkostojen merkityksen naisten ja naistentautien kätilötyössä.
-Osaa selittää näyttöön perustuvasti ja arvioida ravitsemuksen, liikunnan ja painonhallinnan merkityksiä naisen terveydelle.
-Osaa selittää näyttöön perustuvasti ja arvioida naisen
hedelmällisyyteen vaikuttavia tekijöitä.
-Osaa selittää naisen anatomian sekä kuukautiskierron hormonaalisen säätelyn.
-Osaa selittää tavallisimmat naistentaudit, niiden oireet, diagnosoinnin ja hoidon sekä saa valmiudet ohjata ja soveltaa tietoa naistentautien kätilötyössä.
-Osaa selittää tavallisimmat naistentautien kätilötyön tutkimukset ja näytteenoton sekä saa valmiudet ohjata ja soveltaa tietoa naistentautien kätilötyössä.
-Osaa selittää tavallisimmat gynekologian poliklinikalla hoidettavat sairaudet ja toimenpiteet sekä kätilötyön osuuden.
-Osaa selittää gynekologisen potilaan hoitopolun ja –prosessin (hoidon tarve, suunnittelu, toteutus, arviointi) sekä kätilötyön osuuden.
-Osaa selittää gynekologista syöpää sairastavan hoitopolun ja –prosessin sekä kätilötyön osuuden.
-Osaa selittää elämän loppuvaiheen hyvän hoidon periaatteet.
Keskeiset sisällöt-Kätilötyön eettiset ohjeet, arvot ja periaatteet sekä kätilötyötä ohjaava lainsäädäntö
-Tulevaisuuden kätilötyö (digitaalisuus, virtuaalisuus, robotiikka)
-Naisen elämänkaari ja eri ikäisen naisen terveyteen vaikuttavat yksilölliset, kulttuuriset ja ympäristölliset tekijät
-Naisen anatomia ja kuukautiskierto
-Naistentautien lääkehoito
-Naisen ja naistentautien erityispiirteet ja asiakas-/potilasohjaus
-Ravitsemus, liikunta ja painon hallinta
-Tavallisimmat naistentaudit, hoitopolut ja -prosessit ja kätilön osuus poliklinikka- ja vuodeosastotyössä
-Tavallisimmat gynekologiset tutkimukset ja toimenpiteet sekä kätilön osuus
-Hedelmällisyys
-Gynekologisen syöpäpotilaan hoitopolku ja –prosessi
-Elämän loppuvaiheen hyvä hoito
Suoritustavat Itsenäinen opiskelu, lähiopetus, tasotesti (75 %), Naisten ja naistentautien kätilötyön Moodle –tentti (50 %), Naistentaudit, lääketiede, Moodle –tentti (50 %), Lääkelaskut (100 %), kirjallinen tehtävä (vertaispalaute), pienryhmätehtävät, simulaatiot (4h) ja taitopajat (4h)
Naistentaudit, lääketiede
Kätilötyön syventävä lääkehoito -kurssi
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliBotha & Ryttyläinen-Korhonen 2016. Naisen hoitotyö. SanomaPro.
Paananen, Pietiläinen, Raussi-Lehto & Äimälä (toim.) 2015. Kätilötyö, Edita.
Ihme, A. ja Rainto, S. 2015. Naisen terveys. Edita. Helsinki.
Ylikorkala & Tapanainen. 2011. 5. uudistettu painos. Naistentaudit ja synnytykset. Duodecim. Hämeenlinna.
Tapanainen, Heikinheimo, Mäkikallio & Aaltonen 2019. Naistentaudit ja synnytykset. Duodecim. Saatavilla myös e-kirjana Oppiportista osoitteesta https://www.oppiportti.fi/op/opk04496
Käypähoito suositukset
Ajankohtaiset tutkimukset ja artikkelit
Muu opintojakson aikana esiteltävä materiaali
Moodlessa oleva luentomateriaali
Edeltävät opinnotsh-opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöTuovinen Raija
Hoffren Päivi

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.