Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TYM22KY Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäjä (YAMK)

Opintojen rakenne

Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäjä- ylempi AMK opinnot ovat 90 opintopistettä. Kokopäiväisesti opiskelevalla opiskelijalla opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi tuottaa 60 opintopistettä, mikä vastaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. YAMK-opintojen opiskeluaika vaihtelee erilaisten koulutus- ja työtaustojen sekä yksiköllisen opiskeluaikataulun vuoksi. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon 90 op:n laajuinen koulutus kestää 2–3 vuotta. Aikaisemmin hankittu osaaminen ja sen hyväksi lukeminen voi vaikuttaa opiskeluaikaa lyhentävästi.

Tutkinto-ohjelman opinnot muodostuvat alakohtaisista ammatillista opinnoista (30 op) Savonian yhteisistä opinnoista (30 op) ja opinnäytetyöstä (30 op).

Opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa myös muita HOPS:in mukaan suunniteltuja saman tasoisia opintoja. Opiskelusuunnitelmaan voidaan hyväksyä tutkinnon laajuuden ylittäviä opintoja silloin kun nämä eivät pidennä tutkinnon laajuutta vastaavaa opiskeluaikaa.

Opinnäytetyön suunnittelu aloitetaan koulutuksen alussa. Opinnäytetyö 30 op sisältää Menetelmäopinnot ja tutkimusviestintä -osuuden (5 op)


 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.