Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TYM22KY Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäjä (YAMK)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 X991000
NimiStrateginen ajattelu ja toimialan tulevaisuus
Nimi englanniksiStrategic Thinking and Future Orientation
Laajuus5 op
Vieraskielinen osuus1 op
OsaamistavoitteetOpiskelija osaa kuvata strategisen ajattelun ja jatkuvan uudistumisen merkityksen organisaation vision ja kilpailukyvyn kehittymisessä. Opiskelija pystyy valitsemaan uusia strategisia lähestymistapoja organisaation johtamiseen ja uudistumiseen. Hän kykenee tunnistamaan organisaation toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa ennakoinnin työkaluja, joiden avulla hän kykenee tunnistamaan organisaation ja toimialan tulevaisuuden näkymiä.
Keskeiset sisällöt- Strateginen ajattelu ja visio
- Toimiala-analyysi ja tulevaisuuden ennakointi osana strategista ajattelua
- Skenaariotyöskentely
- Tulevaisuustiedon huomioiminen strategisessa johtamisessa ja päätöksenteossa
SuoritustavatOppimistehtävien tekeminen
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliMoodle -oppimisalustalla ilmoitettu kirjallisuus ja oheismateriaalit.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaaSavonia - ylempi amk - yhteinen kaikille aloille

Tämä opintojakso vastaa sisällöllisesti Strategic Thinking and Future Orientation –opintojaksoa
YhteyshenkilöHaapakoski Markku

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.