Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TYM22KY Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäjä (YAMK)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TYMVAI1
NimiMielenterveys- ja päihdetyön yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Nimi englanniksiSocial efficiency of mental health promotion and substance abuse prevention
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kriittisesti analysoida globaaleja, kansallisia, maakunnallisia ja alueellisia mielenterveyteen ja päihdetyöhön liittyviä yhteiskunnallisia muutoksia
- analysoida mielenterveyteen ja päihdetyöhön liittyvien yhteiskuntapoliittisten toimenpiteiden vaikutuksia ja vaikuttavuutta
kansalaisten mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön
- tehdä johtopäätöksiä toimenpiteiden ja toimintatapojen kehittämisen tarpeesta
- analysoida mielenterveys- ja päihdetyön eettisyyttä ja laatua
Keskeiset sisällötMielenterveys- ja päihdetyö ilmiönä, sekä yksilöllisenä ja yhteiskunnallisena toimintana
Väestön mielenterveys ja päihteidenkäyttö, sekä niissä ilmenevät erot
Mielenterveys- ja päihdetyön vaikuttavuus ja siihen liittyvät eettiset kysymykset
Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen ja tulevaisuus
SuoritustavatAktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, oppimistehtävät/tentti, vertaisarviointi ja itsearviointi
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliAiheeseen liittyvät ajankohtaiset artikkelit, tutkimukset sekä kirjallisuus tarkennetaan opintojakson alussa.
Edeltävät opinnotEi vaadittavia edeltäviä opintoja
Muuta huomioitavaaOpinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkkoympäristössä opiskelu, käytännön työ ja oppimistehtävät muodostavat kokonaisuuden.
YhteyshenkilöRissanen Marja-Liisa

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.