Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TYM22KY Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäjä (YAMK)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TYMST1
NimiStrateginen mielenterveys- ja päihdetyön edistäminen
Nimi englanniksiStrategies of promoting mental health and substance abuse prevention
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-kriittisesti analysoida kansallisia ja kansainvälisiä mielenterveyden- ja päihteettömyyden edistämisen strategioita ja ohjelmia
-hyödyntää ja soveltaa kansallisia ja kansainvälisiä mielenterveyden- ja päihteettömyyden edistämisen strategioita ja ohjelmia
omassa mielenterveys- ja päihdetyön kontekstissaan
-ymmärtää itsemurhien ehkäisyohjelman strategisen merkityksen
Keskeiset sisällötMielenterveyden ja päihteettömyyden edistämiseen liittyvät strategiat, ohjelmat ja kampanjat, hankkeet (kunta-, kansallinen-, EU- ja kansainvälinen taso)
Mielenterveys johtaminen (mielenterveys-strategian mukaisesti)
Itsemurhien ehkäisy (sisältyy mielenterveysstrategiaan)
SuoritustavatAktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, (soveltava tehtävä, miten strategia jalkautunut), oppimistehtävät/tentti, vertaisarviointi ja itsearviointi.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliAiheeseen liittyvät ajankohtaiset artikkelit, tutkimukset sekä kirjallisuus tarkennetaan opintojakson alussa.
Edeltävät opinnotEi vaadittavia edeltäviä opintoja
Muuta huomioitavaaOpinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkkoympäristössä opiskelu, käytännön työ ja oppimistehtävät muodostavat kokonaisuuden.
YhteyshenkilöRissanen Marja-Liisa

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.