Opetussuunnitelmat

#SavoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TYK22KY Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (YAMK)

Tulostinystävällinen versio

Opetussuunnitelman vastuuhenkilö: Riitta Turjamaa

Koulutuksen lähtökohdat

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma antaa opiskelijalle tutkinnon suoritettuaan valmiudet toimia johtajan, asiantuntijan ja kehittäjän tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla.

Sosiaali- ja terveysalan kehittäjältä ja johtajalta edellytetään kykyä vastata tämän päivän ja tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuoltoon kohdistamiin haasteisiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden ja yritysten arjesta nouseviin kehittämis- ja muutostarpeisiin on tärkeää pystyä vastaamaan dynaamisesti, innovatiivisesti ja tietoon perustuen. Kehittämistyössä ja johtamisessa asiakaslähtöisyys on kaiken läpäisevä teema, johon liittyy myös henkilöstön jaksaminen, hyvinvointi ja kehittyminen. On oleellista ymmärtää myös toiminnan vaikuttavuuden ja kustannusten merkitys organisaation toiminnassa.

Sosiaali- ja terveysalan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus perustuu ammattikorkeakoululainsäädännön mukaiseen koulutuksen perustehtävään, Bolognan julistukseen, European Qualification Framework -viitekehykseen, hallitusohjelmaan, Opetusministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan sekä koulutustarpeiden alueelliseen ennakointiin. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ammatillisen koulutusväylän tarjoama korkein taso. Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa Euroopan unionin alueella yleisesti määriteltyä tasoa 7 (EQF), mikä on ylempi korkeakoulututkinto eli maisteritaso. Tutkinnon tasoluokittelu mahdollistaa työvoiman ja asiantuntijoiden vapaan liikkumisen EU:n alueella.

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto on laajuudeltaan 90 op, tutkintonimike on perustutkintonimike, johon lisätään teksti ylempi amk, esimerkiksi sairaanhoitaja (ylempi amk), sosionomi (ylempi amk) tai bioanalyytikko (ylempi amk). Tutkinto tuottaa työelämän edellyttämää laajaa ja syvällistä tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon alalta ja antaa tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa ja johtamistehtävissä toimimista varten. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.