Opetussuunnitelmat

#SavoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TYK22KY Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (YAMK)

Osaamistavoitteet

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen (ylempi AMK) tutkinto on eurooppalaista ja suomalaista tasoa 7 (NQF) (kansallinen viitekehys).Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen (ylempi AMK) osaamisprofiili muodostuu kompetensseista. Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia, jotka kuvaavat kokonaisvaltaisesti valmiuksia, kykyjä ja ominaisuuksia, joiden avulla ammattiin kuuluvista työtehtävistä suoriudutaan. Tutkinto-ohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen perustan, koulutusohjelman identiteetin ja tarkoituksen. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen kompetenssit on kuvattu kolmen teeman avulla, jotka muodostavat tutkinnon substanssiosaamisen tiedollisen ja taidollisen perustan.
 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.