Opetussuunnitelmat

#SavoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TYK22KY Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (YAMK)

Opintojen rakenne

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen ylempi AMK -opinnot ovat 90 opintopistettä. Täyspäiväisesti opiskelevalla opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi tuottaa 60 opintopistettä, mikä vastaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. YAMK-opintojen opiskeluaika vaihtelee erilaisten koulutus- ja työtaustojen sekä yksiköllisen opiskeluaikataulun vuoksi. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon 60 op:n laajuinen koulutus kestää 1,5 - 2 vuotta ja 90 op:n laajuinen koulutus 2 – 3 vuotta. Aikaisemmin hankittu osaaminen ja sen hyväksilukeminen voi vaikuttaa opiskeluaikaa lyhentävästi.

Tutkinto-ohjelman rakenne on kuvattu seuraavassa kuviossa. Opinnot muodostuvat pakollisista opinnoista (60 op) ja valinnaisista opinnoista (30 op). Opiskelija valitsee Savonian YAMK-koulutusten yhteisistä opinnoista vähintään 30 op.

Opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa myös muita HOPS:in mukaan suunniteltuja samantasoisia opintoja. Opiskelusuunnitelmaan voidaan hyväksyä tutkinnon laajuuden ylittäviä opintoja silloin kun nämä eivät pidennä tutkinnon laajuutta vastaavaa opiskeluaikaa.


 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.