Opetussuunnitelmat

#SavoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TYK22KY Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (YAMK)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TYK30
NimiSosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä ja ohjaus
Nimi englanniksiSocial and health care service structure and steering
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija ymmärtää Euroopan unionin sosiaalipoliittisten tavoitteiden yhteyden jäsenmaidensa sosiaali- ja terveyspolitiikan ohjaukseen. Opiskelija osaa kuvata ja analysoida sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausjärjestelmän vaikutuksia palvelujärjestelmän ja -rakenteen kansalliseen ja alueelliseen ohjattavuuteen. Opiskelija tuntee erilaiset ohjauksen keinot ja osaa huomioida järjestelmän keskeisten toimijoiden väliset roolit ja ohjaussuhteet. Opiskelija osaa ennakoida tulevaisuuden palvelutarpeita ja osaa soveltaa tietoa hyvinvointia koskevan arvioinnin ja päätöksenteon tukena.
Keskeiset sisällötEuroopan unionin sosiaalipolitiikka, sen strategiset linjaukset, toimivalta ja ohjauskeinot kansallisen sosiaali- ja terveyspolitiikan ohjauksessa. Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausjärjestelmä. Erilaiset ohjauksen keinot ja lähestymistavat. Palvelujärjestelmän ja -rakenteen nykytila ja muutostarpeet. Tulevaisuuden palvelutarpeet ja ennakointityö sosiaali- ja terveysalalla.
SuoritustavatLähiopetus, verkko-opetus, ryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely, oppimistehtävät.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliOppimateriaalit ilmoitetaan opintojakson alussa.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöTikkanen Päivi

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.