Opetussuunnitelmat

#SavoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TYDA22KY Digitalisaation asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)

Osaamistavoitteet

Digitalisaation asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla (ylempi AMK) koulutuksessa vahvistetaan digitalisaation asiantuntijaosaamista sosiaali- ja terveysalalla. Asiantuntijuutta luonnehtivat näyttöön perustuva tieto digitalisaation ja hyvinvointiteknologian kehittämiskohteista ja muutostarpeista sosiaali- ja terveysalalla niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Digitalisaation asiantuntijan työ toteutuu sosiaali- ja terveysalan parissa uudistamalla toimintamalleja digitalisaation keinoin sekä jalkauttamalla digitaalisia ratkaisuja käytäntöön. Opinnoissa vahvistetaan potilas- ja asiakastarpeesta lähtevää digitaalisten ja hyvinvointiteknologian ratkaisujen käyttöönottoon- ja käyttöprosesseihin liittyviä valmiuksia huomioiden tuotekehityksen ja hankintatoimen merkitys sekä tietoturva- ja tietosuojanäkökulmat. Digitalisaation asiantuntijan osaamisvaatimukset ovat kansainvälisesti yhdenmukaiset. Opinnoissa vahvistetaan myös opiskelijoiden kansainvälisiä valmiuksia.

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen (ylempi AMK) tutkinto on eurooppalaista ja suomalaista tasoa 7 (NQF) (kansallinen viitekehys).Digitalisaation asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla (ylempi AMK) osaamisprofiili muodostuu kompetensseista.
 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.