Opetussuunnitelmat

#SavoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TYDA22KY Digitalisaation asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TYDA20
NimiTietoturva ja tietosuoja digitaalisissa järjestelmissä
Nimi englanniksi Security and Data Protection in Digital Systems
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija:
- hallitsee tietoturvan- ja tietosuojan perusteet, periaatteet ja eri ulottuvuudet
- kehittää ja johtaa asiakas- ja potilastyötä käytännössä tietoturvallisesti
- osaa arvioida ja tunnistaa tietoturvaan- ja suojaan liittyviä riskejä
- osaa keskeisen lainsäädännön liittyen tietosuojaan ja –turvaan
Keskeiset sisällöt- keskeinen lainsäädäntö
- tietojen oikeaoppinen käsittely, tietojen julkisuus ja salassapito
- tietoturvaan liittyvät eri ulottuvuudet
- tekninen tietoturva
- tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät riskit ja riskienhallinta
Suoritustavat- Luennot, itsenäinen opiskelu sekä yksilö- ja/tai ryhmätehtävät verkko-oppimisympäristössä.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- Aiheeseen liittyvät ajankohtaiset artikkelit, tutkimukset sekä kirjallisuus tarkennetaan opintojakson alussa.
Edeltävät opinnot- Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöKaija-Kortelainen Minna
Kuosmanen Matti

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.