Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TYKO22SY Hyvinvointikoordinaattori (YAMK)

Opintojaksotaulukko

Koodi Nimi 1 S 1 K 1 KS 2 S 2 K 3 S 3 K
 
Syventävät alakohtaiset opinnot
Syventävät alakohtaiset opinnot
4 TYKOED1 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen edellytykset ja vaikuttavuus 5            
4 TYKOST1 Strateginen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 5            
4 TYKOME1 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen menetelmät   10          
4 TYKOKE1 Monialainen kehittäminen ja verkostotyö       5      
4 TYKODI1 Digitaaliset ratkaisut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä         5    
 
Monialaiset valinnaiset opinnot
Monialaiset valinnaiset opinnot
4 X992006 Asiantuntijuus ja johtaminen 5 (NonStop)
4 X992012 Digitalised Working Environment 5 (NonStop)
4 X992058 Expertise and Leadership 5 (NonStop)
4 X992010 Hyvinvointi työyhteisössä 5 (NonStop)
4 X992056 Innovation Knowledge 5 (NonStop)
4 X992014 Innovaatio-osaaminen 5 (NonStop)
4 X992032 Kehittävä työote 5 (NonStop)
4 X992034 Kohti hiilineutraalia Suomea 5 (NonStop)
4 X992036 Laadulliset tutkimusmenetelmät 5 (NonStop)
4 X992026 Lähijohtajan vuorovaikutteinen viestintä 5 (NonStop)
4 X992038 Monikulttuuristuva työympäristö 5 (NonStop)
4 X992040 Palvelumuotoiluajattelu 5 (NonStop)
4 X992064 Service Design in Practice     5        
4 X992060 Strategic Project Knowledge 5 (NonStop)
4 X992062 Strategic Thinking and Future Orientation 5 (NonStop)
4 X992000 Strateginen ajattelu ja toimialan tulevaisuus 5 (NonStop)
4 X992030 Strateginen projektiosaaminen 5 (NonStop)
4 X992042 Vastuullinen organisaatio 5 (NonStop)
4 X992008 Working and Studying in International Environment 5 (NonStop)
4 X992028 yPolku1 - Liiketoimintamahdollisuuden tunnistaminen 5 (NonStop)
 
Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
4 SAVYONT Opinnäytetyö           30  
   5 SAVYONT50  Menetelmäopinnot ja tutkimusviestintä 5            
   5 SAVYONT250  Opinnäytetyön toteutus   25          

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.