Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

EA19SP Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelma

Tulostinystävällinen versio

Koulutuksen lähtökohdat

Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma johtaa tekniikan ammattikorkeakoulututkintoon, tutkintonimike on rakennusarkkitehti (AMK). Opintojen laajuus on 240 opintopistettä ja kesto 4 vuotta. Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa Euroopan unionin alueella yhteisesti määriteltyä korkeakoulutasoa, mikä mahdollistaa työvoiman ja asiantuntijoiden liikkumisen.

Rakennusarkkitehdin opinnot antavat valmiudet toimia rakennussuunnittelijana arkkitehti- ja insinööritoimistoissa, rakennusliikkeissä ja pientalo- tai rakennusmateriaalituotannossa. Rakennusarkkitehti saa kelpoisuuden asetuksen mukaisiin vaativan luokan rakennus- pääsuunnittelijatehtäviin. Työkokemuksen karttuessa rakennusarkkitehti voi toimia rakennuttajana, projektipäällikkönä, tietomalliasiantuntijana sekä erilaisissa rakennusalan viranomaistehtävissä. Uusina haasteina rakennusalalla ovat korjausrakentaminen, energiatehokkuus, terveellinen rakentaminen ja tietomallintaminen. Rakennusarkkitehti vastaa työssään rakennushankkeen arkkitehti- ja toteutussuunnittelusta.

Rakennusarkkitehdin opinnot koostuvat perusopinnoista, jotka suoritetaan ensimmäisen opintovuoden aikana osin yhdessä insinööriopiskelijoiden kanssa. Perusopinnot luovat matemaattis-luonnontieteellisen pohjan ammattiopinnoille. Perusopintoihin sisältyy arkkitehtuuriopintoja, rakennustekniikan perusteita ja projektiopintoja. Rakennusarkkitehdin ammattiopintoihin kuuluu arkkitehtuurin ja yhdyskuntasuunnittelun opintojen lisäksi rakennussuunnittelun, asuntosuunnittelun, korjausrakentamisen, energiatehokkaan rakentamisen sekä tietomallintamisen opintoja. Opintoja suoritetaan monipuolisina projektikursseina, joissa tehtävät ovat työelämälähtöisiä. Rakentamisen projektinhallinta on Savonia AMK:n rakennusarkkitehtiopetuksen keskiössä.

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.