Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

EA19SP Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 EAC4000
NimiVaihtuvat arkkitehtuuriopinnot 1
Nimi englanniksiAlternating architectural studies 1
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija laajentaa näkemystään arkkitehtuurin kentällä syventymällä itse valitsemaansa projektiaiheeseen. Opiskelija voi myös osallistua opettajan valitsemaan ajankohtaiseen arkkitehtuuriprojektiin tai asiakkaiden esittämiin tutkimusprojekteihin. Opiskelija syventää omaa arkkitehtuurikäsitystään ja harjoittaa erilaisia arkkitehtuuriprojekteihin liittyviä työtapoja ja menetelmiä.

A student will broaden the view and perspective in the field of architecture by concentrating in to the self-chosen subject. A student can also take part in to the architectural project presented by the lecturer or a client. Student will deepen the comprehension of architecture and practice different working methods of creating an architectural project.
Keskeiset sisällöt- Opiskelijoiden valitsemat tutkimusaiheet
- Opettajan valitsemat ajankohtaiset tutkimusaiheet
- Asiakkaiden esittämät tutkimusaiheet
- Arkkitehtuurikilpailuehdotukset
- Opintomatkat, seminaarit, vierailuluennot jne. (kirjallinen raportti)

- Subjects chosen by students
- Current subjects presented by lecturer
- Subjects from the clients -Entries to architectural competitions
- Excursions, seminar lectures etc. (literal report)
SuoritustavatOpiskelija etsii itseään kiinnostavan arkkitehtuurin alan tutkimusaiheen. Hyväksytettyään aiheen opettajalla opiskelija syventyy suunnittelutyöhönsä. Opiskelija saa opintojakson aikana työhönsä ohjausta ja kuulee opiskelutovereidensa näkökulmia. Opiskelija osallistuu opintojakson päättävään seminaariin, missä projektit esitellään. Projekteja voidaan tehdä myös pienissä ryhmissä.

A student finds a topic or a subject of architectural study. After the lecturer has approved the subject student concentrates to the work. A student will get a professional guidance and collegial points of view by fellow sudents. A student will participate to the end seminar and present architectural project to the colleagues. Projects can be done also in small groups.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliOpiskelijoiden itsensä valitsema aineisto.
Opettajan valitsema ajankohtaiseen projektiaiheeseen liittyvä aineisto.
Asiakkaiden luovuttama aineisto.

Material picked up by the students.
Material concerning the current project picked up by the lecturer.
Material given by the clients.
Edeltävät opinnotEdeltävät arkkitehtuurin opinnot.
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöRepo Janne

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.