Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

EA19SP Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 EXV8040
NimiVenäjän jatkokurssi
Nimi englanniksiRussian, course 2
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija selviytyy suullista ja kirjallista kielitaitoa vaativissa tavanomaisissa arkielämän tilanteissa. Opiskelija tuntee venäjän ääntämisen, ymmärtää ja osaa käyttää puhutulle kielelle tyypillisiä rakenteita ja tuntee erilaisten apuneuvojen käytön sanavarastonsa laajentamiseksi ja monipuolistamiseksi.
Keskeiset sisällöt- Kyrillisen kirjoituksen ja venäjän kielen ääntämisen vahvistaminen sekä kielen keskeisten rakenteiden käyttäminen erilaisissa arkipäivän tilanteissa.
- Arki- ja työelämään liittyvät aiheet: työ- ja asuinpaikasta, kielitaidosta, sijainnista ja kulkemisesta, ajasta ja hinnoista puhuminen sekä puhelinkieltä. Menneestä ja tulevasta ajasta puhuminen, vapaa-ajasta ja erilaisista tekemisistä keskusteleminen.
SuoritustavatOpintojaksoon sisältyvät lähitunnit harjoituksineen, suullisine ja kirjallisine tehtävineen, kotitehtävät ja itsenäinen opiskelu. Tekstien pohjalta käsitellään sanastoa ja rakenteita, käydään keskusteluja ja harjoitellaan erilaisia tilanteita mm. parityöskentelynä ja roolipeleinä. Opetuksessa harjoitetaan kyrillistä kirjoitusta, jotta opiskelu olisi mahdollisimman sujuvaa ja opiskelija kykenisi vaivatta etsimään tietoa eri lähteistä. Suullista kielitaitoa harjoitetaan paljon ja hyödynnetään kielistudiota. Opiskelijalle tarjotaan sekä sähköistä että kirjallista materiaalia itsenäiseen opiskeluun. Opetusmateriaalissa otetaan huomioon aikuisille soveltuvat hyödylliset aihepiirit. Läsnäolovelvoite on 75 % lähitunneista. Kurssilla käsitellään oppikirjan Kafe Piter 1 kappaleet 9-13 sekä muuta materiaalia. Kurssin loppuosa on mahdollista suorittaa vaihtoehtoisella tavalla mikäli opiskelija osallistuu mahdollisesti järjestettävälle Venäjälle suuntautuvalle opintomatkalle.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliOppikirja Marjatta Alestalo: Kafe Piter 1 sekä opettajan jakamaa harjoitus- ja lisämateriaalia.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa. Ohjattu työskentely: Luennot ja harjoitustehtävät 70 h
· Itsenäinen työskentely 65 h
· Opiskelijan työ yhteensä 135 h
YhteyshenkilöRuotsalainen Olga
Löf Marja-Elina

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.